Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Синтез, властивості та фотохімічна активність змішанолігандних комплексів мангану (ІІ) та церію (ІІІ) з етилендиаміндиянтарною кислотою та тіосечовиною Код дисциплины диссертации: 02.00.01Роговцов Олександр Олександрович2005
Взаємодія фторидів рідкісноземельних елементів, цирконію та хрому з металами-відновниками в розтопленому стані Код дисциплины диссертации: 02.00.01Савчук Руслан Миколайович2005
Процессы двойного обмена в растворах комплексных фторидов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Тарасова Лидия Демидовна2005
Процеси подвійного обміну в розчинах комплексних фторидів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Тарасова Лідія Демидівна2005
Реакции внутрисферного замещения и окисления-восстановления в бисдиаминовых комплексах кобальта (III) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Фурман Елена Викторовна2005
Реакція внутрішньосферного заміщення і окиснення-відновлення в бісдіамінових комплексах кобальту(III) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Фурман Олена Вікторівна2005
Реакції внутрішньосферного заміщення і окиснення-відновлення в бісдіамінових комплексах кобальту(ІІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Фурман Олена Вікторівна2005
Кислотно-основна взаємодія діоксиду сульфуру з водними розчинами амідів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Хома Руслан Євгенійович2005
Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3d-металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шевченко Денис Вячеславович2005
Комплексы алкилпиридилпроизводных изотритиондитиолов с солями переходных металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Штесер Анна Юрьевна2005
Комплекси алкілпіридилпохідних ізотритіондитіолів з солями перехідних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Штьосер Ганна Юріївна2005
Абарбачук Леонід Михайлович. Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію Код дисциплины диссертации: 02.00.01

1

2004
Складні галогенхалькогеніди в системах на основі TI, K, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та властивості сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Барчій Ігор Євгенович2004
Гетерофазні реакції координаційних сполук міді (I),(II), нікелю (II) з парами води, амоніаку, диетиламіну та гідразину Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бурлаєнко Наталія Андріївна2004
Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перовскиту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Василечко Леонід Орестович2004
Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Вербовицький Юрій Володимирович2004
Літійпровідні сполуки на основі складних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовскіту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гавриленко Оксана Миколаївна2004
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з адамантанкарбоновими кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Голіченко Олександр Анатолійович2004
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах Zr-Zn-{Si, Ge, Sn} та Zr-Zn-{Fe, Co, Ni} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Долотко Олександр Васильович2004
Взаимодействие интеркалированного в графит фторида лития с электроноакцепторными реагентами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Евтух Анатолий Анатольевич2004
Изотритиондитиолаты переходных металлов: синтез, строение и некоторые физико-химические свойства Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зиненко Татьяна Николаевна2004
Синтез, физико-химические и термодинамические свойства оксопентагалогенидов молибдена (V) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зоиров Хусайн Абдурахмонович2004
Ізотритіондитіолати перехідних металів: синтез, будова та деякі фізико- хімічні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зіненко Тетяна Миколаївна2004
Обратимое присоединение молекулярного кислорода смешаннолигандными гистидинатдиаминовыми комплексами кобальта(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ишков Борис Владимирович2004
ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ КАЛЬЦІЮ ТА СТРОНЦІЮ НА ЛУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА Y(Bi) У СТРУКТУРІ АПАТИТУ Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кармалицький Владислав Анатолійович2004
Системи стибію з d-металами (Ti, Zr, Y) та Силіцієм і Германієм та деякі споріднені Код дисциплины диссертации: 02.00.01Козлов Артем Юрійович2004
Структурні перетворення поблизу температури плавлення при синтезі нелегованого та легованого кадмій телуриду Код дисциплины диссертации: 02.00.01Копач Олег Вадимович2004
Комплексные соединения лантанидов с макроциклическими лигандами. Люминисцентные свойства в инфракрасной области Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коровин Юрий Викторович2004
Комплексні сполуки лантанідів з макроциклічними лігандами. Люмінісцентні властивості в інфрачервоній області Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коровін Юрій Вікторович2004
Окисление алюминиевых сплавов с бериллием и щелочноземельными металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Курбонова Мукадас Завайдовна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины