Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними властивостями Код дисциплины диссертации: 02.00.01Хаврюченко Олексій Володимирович2006
Взаємодія GaSb та GaAs з водними розчинами HNO3-HHal-органічна кислота Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чернюк Олександр Сергійович2006
Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y2X3-Cu2X- Pb(Sn)X (X=S, Se, Te) і Y2X3-Cu2X-SnX2(X=S,Se) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шемет Василина Ярославівна2006
Заміщення стронцію на рідкісноземельні елементи в структурі апатиту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ігнатов Олексій Володимирович2006
Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Абарбарчук Леонід Михайлович2005
4,4'-біпіразоли - нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії Код дисциплины диссертации: 02.00.01Болдог Іштван Йосипович2005
Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Войтенко Тетяна Анатоліївна2005
Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Воробйова Тетяна Валеріївна2005
Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg Код дисциплины диссертации: 02.00.01Вітер Володимир Миколайович2005
Слабые обменные взаимодействия в биядерных комплексах меди (II) с ацилдигидразонами 2-гидроксиацетофенонов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гусев Алексей Николаевич2005
Слабкі обмінні взаємодії в біядерних комплексах купруму (II) з ацилдигідразонами 2-гідроксиацетофенонів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гусев Олексій Миколайович2005
Синтез, физико-химические свойства, применение в молекулярном дизайне новых сурьмасодержащих клатрохелатов Fe (II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коробко Сергей Владимирович2005
Синтез, фізико-хімічні властивості, використання в молекулярному дизайні нових сурмавмісних клатрохелатів Fe(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коробко Сергій Володимирович2005
Комплексоутворення міді (II) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S-вмісними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кузовенко Вікторія Аркадіївна2005
Комплексоутворення міді (II) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S-вмісними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кузовенко Вікторія Аркадіївна2005
Комплексоутворення міді (ІІ) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S- вмісними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кузовенко Вікторія Аркадіївна2005
Отримання і дослідження властивостей індивідуальних та іммобілізованих на полісахаридних матрицях азометинів, гідразонів, їх комплексів з 3d- металами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лосєв Сергій Сергійович2005
Однородно- и разнометальные комплексонаты германия (IV) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Марцинко Елена Эдуардовна2005
Однорідно- та різнометальні комплексонати германію (ІV) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Марцинко Олена Едуардівна2005
Строение и развитие реакционной зоны в процессах синтеза сверхпроводниковых купратов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мнускина Ирина Валерьевна2005
Самораспространяющееся взаимодействие пероксидных соединений натрия с солями кадмия, цинка и меди(I) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мнускина Юлия Владимировна2005
Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мнускіна Ірина Валеріївна2005
Взаємодія та кристалічна структура сполук в системах HgS(Se,Te)-HgBr2- HgI2 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мінець Юрій Васильович2005
Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нестерова Оксана Володимирівна2005
Особливості утворення і будови кристалічних комплексів галогенідів Cu(I) з N-алільними онієвими солями моноазотистих ароматичних гетероциклів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Павлюк Олексій Вікторович2005
Галогенидные макробициклические трис-диоксиматы железа (II): синтез, структура и реакционная способность Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пальчик Алексей Валериевич2005
Галогенідні макробіциклічні трис-діоксимати заліза (II): синтез, структура та реакційна здатність Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пальчик Олексій Валерійович2005
Реакции разложения озона закрепленными на пористых носителях комплексами Co(II), Cu(II) и Mn(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Раскола Людмила Анатольевна2005
Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co(II), Mn(II) і Cu(II) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Раскола Людмила Анатоліївна2005
Синтез, свойства и фотохимическая активность смешаннолигандых комплексов марганца (II) и церия (III) с этилендиаминдиянтарной кислотой и тиомочевинной Код дисциплины диссертации: 02.00.01Роговцов Александр Александрович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины