Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Синтез и спектрально-люминесцентные свойства боратов щелочноземельных металлов, активированных ионами лантанидов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пир Павел Викторович2007
Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Co(III) з етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Потаскалов Вадим Анатолійович2007
Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості боратів лужноземельних металів, активованих іонами лантанідів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пір Павло Вікторович2007
Фазові рівноваги в системах з двохіонним заміщенням на основі сполук Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9), одержання та властивості монокристалів твердих розчинів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стерчо Іванна Петрівна2007
Синтез, флуоресцентні та електрохімічні властивості фталоціанінових комплексів цинку, цирконію, гафнію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Третякова Ірина Миколаївна2007
Інтерметаліди Ґалію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Федорчук Анатолій Олександрович2007
Особливості утворення, будова і властивості п'ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу A5B5O17 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Чумак Володимир Валентинович2007
Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бойко Роман Сергійович2006
Клатрохелатные комплексы d-металлов различной природы, симметрии и функциональности: стратегия синтеза, строение и реакционная способность Код дисциплины диссертации: 02.00.01Варзацкий Олег Анатольевич2006
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Er-Ni-B, Yb- {Fe,Co,Ni}-B та в деяких споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Веремчук Ігор Всеволодович2006
Тверді розчини на основі тернарних станідів та антимонідів перехідних і рідкісноземельних металів структурних типів MgAgAs та Y3Au3Sb4 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Горинь Андрій Маркіянович2006
Фазові рівноваги в системах CuInS2+2CdSe - CuInSe2+2SdS, AgGaS2+2CdSe - AgGaSe2+2CdS та споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Джам Олена Адамівна2006
Взаємодія компонентів в системах Er-{Mn,Fe,Co,Ni}-In (фазові рівноваги, кристалічна структура та властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дзевенко Марія Віталіївна2006
Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2+ Код дисциплины диссертации: 02.00.01Жиляк Іван Дмитрович2006
Нові гідриди інтерметалічних сполук і сплавів на основі цирконію та титану Код дисциплины диссертации: 02.00.01Завалій Ігор Юліянович2006
Восстановление оксидов d-элементов в среде метанола Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зеленева Оксана Геннадиевна2006
Відновлення оксидів d-елементів в середовищі метанолу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зеленева Оксана Геннадіївна2006
Замещение стронция на редкоземельные элементы в структуре апатита Код дисциплины диссертации: 02.00.01Игнатов Алексей Владимирович2006
Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(II) та (III) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кандерал Ольга Михайлівна2006
Кристалічна інженерія тривимірних координаційних полімерів мікропористої будови на основі 4,4'-біпіразолів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Комарчук Василь Віталійович2006
Фазові рівноваги та склоутворення в квазіпотрійних системах BIIX-Ga2X3- DIVX2 (BII-Zn, Cd, Hg; DIV - Ge, Sn; X-S, Se) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мазурець Ірина Іванівна2006
Синтез и исследование биядерных комплексов меди (II) с ацилдигидразонами бета-дикетонов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мельникова Екатерина Дмитриевна2006
Саморозповсюджуюча взаємодія пероксидних сполук натрію з солями кадмію, цинку і купруму(І) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мнускіна Юлія Володимирівна2006
Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr(Tb) і d-елементів Ni(Zr, Hf) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Муць Наталія Михайлівна2006
Синтез, властивості, будова координаційних сполук Ru(III) з гідразонами саліцилового альдегіду Код дисциплины диссертации: 02.00.01Рибачук Лариса Миколаївна2006
Синтез, строение и свойства биядерных кластерных соединений рения(III) с фосфатными лигандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Столяренко Виктория Григорьевна2006
Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію(ІІІ) з фосфатними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Столяренко Вікторія Григорівна2006
Синтез, флуоресцентные и электрохимические свойства фталоцианиновых комплексов цинка, циркония, гафния Код дисциплины диссертации: 02.00.01Третьякова Ирина Николаевна2006
Взаємодія празеодиму, самарію, диспрозію і тулію з купрумом та германієм або стибієм Код дисциплины диссертации: 02.00.01Федина Лариса Олександрівна2006
Інтерметаліди галію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Федорчук Анатолій Олександрович2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины