Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Комплексные соединения цинка, кадмия и ртути(ІІ) с 2-амино-, 2-амино-5- метил-, 2-амино-5изоприл-1,3,4-тиадиазолдипропионовой кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Алябьева Виктория Викторовна1997
Разнолигандные тетра- и гексааминные тетраазамакроциклические комплексы хрома (ІІІ) с галогенид- и гидридоборат- ионами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Герда Василий Иванович1997
Синтез та фізико-хімічні властивості летких комплексів алкілів індію з циклічними амінами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Графова Ірина Олексіївна1997
Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук в системах Zr- {Co,Ni,Сu,Ag} - In Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гулай Любомир Дмитрович1997
Физико- химические закономерности синтеза ВТСП материалов с высокими критическими параметрами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дейнека Татьяна Григорьевна1997
Потрійні системи Sc- Co(Ni,Cu)- Sn (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Деркач Володимир Олексійович1997
Подвійні фосфати одно- та тривалентних металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Корнієнко Зоя Іванівна1997
Різнолігандні комплекси амінополікарбоксилатів ряду 3d- металів з аміаком і гідразином Код дисциплины диссертации: 02.00.01Крятов Сергій Вікторович1997
Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів тіазолілоксимного типу Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мохір Андрій Анатолійович1997
Ионизация комплексов некоторых галогенидов элементов IV-V с двумя акцепторами в молекуле в сложных эфирах борной кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мысник Ирина Васильевна1997
Синтез та фізико-хімічні дослідження нітрозопентаціанідних комплексів феруму (ІІ) з складними катіонами d-металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Олійник Ліліанна Петрівна1997
Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (ІІ) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Петренко Ольга Василівна1997
Халькогенхлоридні комплекси платинових металів (синтез, будова, властивості, використання) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пехньо Василь Іванович1997
Фазові рівноваги в системах АІ2Х-ВІІХ-СІVХ2 (АІ-Сu, Ag; BII-Cd; CIV-Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Піскач Людмила Василівна1997
Воденьсорбуючі кисеньвмісні сплави на основі цирконію та індуковані воднем фазово- стуктурні перетворення Код дисциплины диссертации: 02.00.01Рябов Олександр Броніславович1997
Процеси комплексоутворення на поверхні модифікованих кремнеземів та їх використання в неорганічному аналізі Код дисциплины диссертации: 02.00.01Трохимчук Анатолій Костянтинович1997
Получение и свойства твердых растворов гидратированных фосфатов магния, марганца, кобальта, цинка Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дегтяренко Леонид Николаевич1996
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Mg-Li-Si, Ca- Li-{Si,Ge}, Al-Li-{Si, Ge, Sn}, Zn-Li-{Al, Sn} Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дмитрів Григорій Степанович1996
Координационные соединения кобальта, никеля и меди с оксимами пирувиламидов и пирувиламинокислот Код дисциплины диссертации: 02.00.01Искендеров Турганбай Сейлханович1996
Взаємодія в системах Ag2X-BIVX2 (BIV-SI, Ge, Sn; X-S, Se) і властивості сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кохан Олександр Павлович1996
Координаційно- хімічні властивості оксимної групи в структурних аналогах амінокарбонованих кислот та дипептидів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лампека Ростислав Дмитрович1996
Стереохімія кристалічних n-комплексів іонних солей елементів Ib-підгрупи з олефінами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Олійник Володимир Володимирович1996
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах Ce-{Fe, Ni}- {Mg, Zn} та Ce-Zn-Ge Код дисциплины диссертации: 02.00.01Опайнич Ігор Михайлович1996
Порфирінові та фталоціанінові комплекси кобальту (II), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Печений Олександр Борисович1996
Исследование поляризующего влияния иона Li+ на анион гексафторофосфата Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сухая Елена Михайловна1996
Синтез и свойства комплексных соединений рения Код дисциплины диссертации: 02.00.01Штеменко Александр Васильевич1996
Комплексоутворення паладію та платини з сірковмісними лігандами, закріпленими на кремнеземах Код дисциплины диссертации: 02.00.01Яновська Еліна Станіславівна1996
Синтез и исследование свойств сложных оксидов ниобия и тантала со структурой перовскита Код дисциплины диссертации: 02.00.01Янчевский Олег Зигмонтович1996
Взаємодія рідкісноземельних металів церієвої групи з нікелем та фосфором Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бабіжецький Володимир Станіславович1995
Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Yb - {Mn, Fe, Co, Ni, Cu} - Ge Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дзяний Ростислав Борисович1995

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины