Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f- металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зінченко Віктор Федосійович1999
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Ti, V, Ag, Pb}-Li-{Si, Ge} та Cu- Li- Si Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кеворков Дмитро Георгійович1999
Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ковбасюк Лариса Анатоліївна1999
Фазові рівноваги і кристалохімічні характеристики твердих розчинів та проміжкових фаз у системах Ag2Se- BIII2Se3- CIVSe2(BIII-Ga, In; CIV- Ge,Sn) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Криховець Олександра Василівна1999
Структурна хімія інтермедіатів купрокаталітичного перетворення ацетилену та його похідних Код дисциплины диссертации: 02.00.01Михалічко Борис Миронович1999
Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Y-{Ru,Rh,Pd}-Ga та {Ce,Ho}-Ru-Ga Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мякуш Оксана Романівна1999
Комплексные соединения d- элементов с азот,- кислород- и серосодержащими производными пропионовой кислоты Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нейковский Степан Иванович1999
Комплексні сполуки d-елементів з Нітроген-,Оксиген- та Сульфуровмісними похідними пропіонової кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нейковський Степан Іванович1999
Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Романова Ірина Вікторівна1999
Складні халькогеніди та галогенхалькогеніди талію в системах Tl- Zr- S(Se,Te), Tl- S(Se)- Br(I) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сабов Мар'ян Юрійович1999
Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять Азот і Кисень Код дисциплины диссертации: 02.00.01Семенишин Дарія Іванівна1999
Взаемодія компонетів у системах {Ho,Yb,Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг^ кристалічні структури та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стельмахович Богдан Мирославович1999
Взаємодія компонентів у потрійних системах Ce-{Si,Ge}-{C,Sn,Sb,Bi}, фазові рівноваги та кристалічна структура сполук Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стецьків Андрій Остапович1999
Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системах {Y, Gd, Yb, Lu}-{Si, Ge}-In Код дисциплины диссертации: 02.00.01Тиванчук Юрій Богданович1999
Синтез и термолиз гидратированных твердых растворов и двойных фосфатов двухвалентных металлов Код дисциплины диссертации: 02.00.01Антрапцева Надежда Михайловна1998
Прямий синтез координаційних сполук міді за участю солей алкіламонію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бабіч Ольга Андріївна1998
Взаємодія алкоксидів деяких металів з амідами імідофосфенистої кислоти Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бджола Володимир Григорович1998
Вплив гетеровалентних заміщень в катіонних гратках на синтез, структуру та властивості метатитанату барію Код дисциплины диссертации: 02.00.01В'юнов Олег Іванович1998
Фазовая стабильность и критические токи в текстурированном купрате бария- иттрия Код дисциплины диссертации: 02.00.01Волкова Елена Ивановна1998
Ізонітрозометаніди і координаційні сполуки на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.01Домасевич Костянтин Валентинович1998
Оксованадати (III, IV) лужноземельних та РЗЕ із шаруватими перовскітоподібними структурами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дрозд Вадим Олександрович1998
Синтез, будова та деструкція у газовій фазі БІС-ню5-циклопентадієнильних комплексів Zr(IV) та Hf(IV) з аліциклічними каркасними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Коваль Людмила Іванівна1998
Гетероядерные комплексы оксиэтилидендифосфоновой кислоты с бором и 3d- металлами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Крятова Ольга Павловна1998
Редокс- реакції тетрагональних комплексів нікелю (III,II), міді (III,II) та кобальту (III,II) з полідентатними азотвмісними лігандами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Лампека Ярослав Дмитрович1998
Комплекси нікелю та міді з функціоналізованими азамакроциклічними лігандами: ситез, властивості, молекулярно- організовані системи на їх основі Код дисциплины диссертации: 02.00.01Малоштан Ігор Михайлович1998
Синтез, будова, властивості фосфатів та фторфосфатів лужних та 3d- металів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нагорний Павло Григорович1998
Прямий синтез та кристалічна будова координаційних сполук нікелю і цинку з етилендіаміном та його похідними Код дисциплины диссертации: 02.00.01Петрусенко Світлана Романівна1998
Взаємодія компонентів у системах {Ho,Yb,Lu}-Cu-Al та Dy-Ag-Al (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та фізичні властивості сполук) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стельмахович Богдан Мирославович1998
Синтез, структура та властивості аксіальнокоординованих комплексів фталоціаніну заліза Код дисциплины диссертации: 02.00.01Черній Віктор Ярославович1998
Комплексы лантанидов (III) с каликсаренами: синтез, свойства, спектроскопические характеристики Код дисциплины диссертации: 02.00.01Шевчук Сергей Викторович1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины