Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Химические науки / Неорганическая химия


Координаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піридилгідроксамовими кислотами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Голеня Ірина Олександрівна2008
Синтез і властивості нанорозмірних кисень провідних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Кравчик Костянтин Вікторович2008
Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ничипорук Ольга Борисівна2008
Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нощенко Григорій Володимирович2008
Складні фосфати титану, цирконію та гафнію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Огородник Іван Володимирович2008
Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пенкова Лариса Володимирівна2008
Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи Код дисциплины диссертации: 02.00.01Пукас Світлана Ярославівна2008
Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сачанюк Віталій Петрович2008
Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Солнцев Павло Валерійович2008
Взаємодія компонентів у системах Tb - {Fe, Ni, Cu} - {Zn, Mg} та споріднених до них (фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та їх властивості) Код дисциплины диссертации: 02.00.01Солоха Павло Григорович2008
Фазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe(Bi2Se3, Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування монокристалів CdGa2Se4. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Сосовська Світлана Миколаївна2008
Закономіроності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію у вакуумі Код дисциплины диссертации: 02.00.01Софронов Дмитро Семенович2008
Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y-{Co, Ni}-{P, As, Sb} та споріднених з ними. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Стойко Станіслав Станіславович2008
Сполуки й композиції фторидів і оксидів Eu(III,II) і Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Тімухін Єгор Володимирович2008
Ізоморфні заміщення в структурі гідроксованадату стронцію Код дисциплины диссертации: 02.00.01Яблочкова Наталія Василівна2008
Синтез нітридів Молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості Код дисциплины диссертации: 02.00.01Ісаєва Людмила Євгенівна2008
Гекафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Байдич Людмила Едуардівна2007
Синтез, будова, властивості координаційних сполук Rh(III) та Pd(II) з ароматичними похідними саліцилальдімінів та карботіоамідів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Бонь Володимир Васильович2007
Фазові рівноваги та властивості проміжних сполук у системі TL2Se-GeSe2- SnSe2 Код дисциплины диссертации: 02.00.01Глух Олег Станіславович2007
Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3-Cu2X- In2X3(R-Y, La, Pr, Er; X-S, Se) та споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Гуч Михайло Романович2007
Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d- металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дорощук Роман Олександрович2007
Синтез, структура и свойства композиционных материалов на основе сложных оксидов титана и марганца Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дурилин Дмитрий Александрович2007
Синтез, структура та властивості композиційних матеріалів на основі складних оксидів титану та мангану. Код дисциплины диссертации: 02.00.01Дурилін Дмитро Олександрович2007
Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зеленько Микола Анатолійович2007
Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними Код дисциплины диссертации: 02.00.01Зелінська Марія Василівна2007
Дослідження координаційних сполук лантаноїдів та уранілу з деякими представниками СО-, РО-донорних лігандів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Знов'як Катерина Олександрівна2007
Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3-Cu2X-ZX2(R- Y,Pr,Ho;Z-Si,Ge;X-S,Se) та споріднених Код дисциплины диссертации: 02.00.01Личманюк Ольга Сергіївна2007
Адсорбція молібдену (VI), вольфраму (VI) та ванадію (V) на поверхні модифікованих силікагелів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Магльована Тетяна В'ячеславівна2007
Синтез та дослідження біядерних комплексів Купруму(ІІ) з ацилдигідразонами бета-дикетонів Код дисциплины диссертации: 02.00.01Мельнікова Катерина Дмитрівна2007
Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту Код дисциплины диссертации: 02.00.01Нестеров Дмитро Сергійович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины