Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математическое моделирование и вычислительные методы


Математичне моделювання каталітичних процесів на металевих поверхнях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Алєксєєв Владислав Ігорович2009
Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім2009
Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бойко Юрій2009
Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бондарева Катерина Сергіївна2009
Математичне моделювання нестаціонарних просторово-неоднорідних структур в системах реакції-дифузії Код дисциплины диссертации: 01.05.02Васюник Зоряна Іванівна2009
Математичне моделювання механіки деформування пружних тіл з тонкими м'якими Код дисциплины диссертации: 01.05.02Винницька Людмила Іванівна2009
Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гаращенко Ірина Володимирівна2009
Метод дискретних особливостей та комп'ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоскопаралельних структурах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гахов Андрій Володимирович2009
Математична модель та метод розв'язання задачі розміщення неорієнтованих складених геометричних 2D об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гиренко Катерина Анатоліївна2009
Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображень. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гордієнко Олександр Миколайович2009
Компютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Григор'єва Людмила Віталіївна2009
Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Духопельников Сергій Володимирович2009
Математична модель та метод розв'язання задачі розбиття і трасування з урахуванням просторової форми області Код дисциплины диссертации: 01.05.02Елькін Олександр Борисович2009
Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал Код дисциплины диссертации: 01.05.02Жильцов Андрій Володимирович2009
Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Квач Юлія Миколаївна2009
Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Колеснікова Наталія Володимирівна2009
Математична модель та метод розв'язання задачі покриття багатокутної області сім'єю прямокутників Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кривуля Ганна Вікторівна2009
Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кулик Станіслав Іванович2009
Математичне моделювання в малоракурсній комп'ютерній томографії на основі інтерлінації та мішаної апроксимації функцій. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Литвин Олег Олегович2009
Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Макар Ігор Григорович2009
Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Малачівський Петро Стефанович2009
Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних засобів захисту інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Московченко Ілларіон Валерійович2009
Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсних динамічних систем випадкової структури із скінченною післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мусурівський Віктор Іванович2009
Математичне моделювання руху рідини та теплофізичних процесів в середовищах з вільною межею Код дисциплины диссертации: 01.05.02Міненко Олександр Степанович2009
Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Набатова Світлана Миколаївна2009
Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу багаторефлекторних квазіоптичних антен та відкритих хвилеводів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Носич Андрій Олександрович2009
Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ночвай Володимир Іванович2009
Методи і засоби комп'ютерного моделювання коливальних процесів роторних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Охріменко Каріна Карловна2009
Формалізація засобів моделювання нелінійних нестаціонарних систем автоматичного керування в просторі приросту параметрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Поремський Юрій Віталійович2009
Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів роботи газотранспортної системи Код дисциплины диссертации: 01.05.02Притула Назар Мирославович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины