Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Автоматична класифікація багатовимірних об'єктів із застосуванням апарату нейронних мереж Код дисциплины диссертации: 01.05.01Порхун Олена Володимирівна2009
Алгебраїчні методи верифікації асинхронних паралельних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Потієнко Степан Валерійович2009
Аналіз комбінаторно-алгебраїчних моделей ін'єктивних дискретних перетворювачів інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Скобелєв Володимир Володимирович2009
Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами Код дисциплины диссертации: 01.05.04Бірюков Дмитро Сергійович2009
Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування call-центрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пустова Світлана Вікторівна2009
Високопаралельні алгоритми та засоби для розв'язання задач масових арифметичних і логічних обчислень Код дисциплины диссертации: 01.05.03Яджак Михайло Степанович2009
Властивості розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.01Антонюк Світлана Володимирівна2009
Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівноправних групових середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Іванов Інокентій Юрійович2009
Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсних динамічних систем випадкової структури із скінченною післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мусурівський Віктор Іванович2009
Досяжність оптимальних розв'язків багатокритеріальних задач лінійного програмування за зваженими сумами рівноважливих критеріїв Код дисциплины диссертации: 01.05.01Брила Андрій Юрійович2009
Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу Код дисциплины диссертации: 01.05.01Устьян Наталія Юріївна2009
Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Трофимчук Оксана Юріївна2009
Комп'ютерне моделювання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Іванюк Віталій Анатолійович2009
Комп'ютерне моделювання динамічних об'єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Іванюк Віталій Анатолійович2009
Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання Код дисциплины диссертации: 01.05.04Петров Костянтин Едуардович2009
Компютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Григор'єва Людмила Віталіївна2009
Математична модель та метод розв'язання задачі покриття багатокутної області сім'єю прямокутників Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кривуля Ганна Вікторівна2009
Математична модель та метод розв'язання задачі розбиття і трасування з урахуванням просторової форми області Код дисциплины диссертации: 01.05.02Елькін Олександр Борисович2009
Математична модель та метод розв'язання задачі розміщення неорієнтованих складених геометричних 2D об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гиренко Катерина Анатоліївна2009
Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу багаторефлекторних квазіоптичних антен та відкритих хвилеводів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Носич Андрій Олександрович2009
Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кулик Станіслав Іванович2009
Математичне моделювання в малоракурсній комп'ютерній томографії на основі інтерлінації та мішаної апроксимації функцій. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Литвин Олег Олегович2009
Математичне моделювання динамічних характеристик об'ємно-розподілених елементів в спеціальних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пількевич Ігор Анатолійович2009
Математичне моделювання електромеханічних коливних процесів у системах із зосередженими та розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чабан Андрій Васильович2009
Математичне моделювання каталітичних процесів на металевих поверхнях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Алєксєєв Владислав Ігорович2009
Математичне моделювання механіки деформування пружних тіл з тонкими м'якими Код дисциплины диссертации: 01.05.02Винницька Людмила Іванівна2009
Математичне моделювання нестаціонарних просторово-неоднорідних структур в системах реакції-дифузії Код дисциплины диссертации: 01.05.02Васюник Зоряна Іванівна2009
Математичне моделювання нестаціонарних процесів електромагнітного впливу на рідкий метал Код дисциплины диссертации: 01.05.02Жильцов Андрій Володимирович2009
Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з випадковими включеннями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Торський Адріан Романович2009
Математичне моделювання руху рідини та теплофізичних процесів в середовищах з вільною межею Код дисциплины диссертации: 01.05.02Міненко Олександр Степанович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины