Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичні моделі оцінки стану системи зовнішнього дихання людини та їх комп'ютерний аналіз Код дисциплины диссертации: 01.05.02Джога Наталія Василівна2006
Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мокін Віталій Борисович2006
Метод послідовних наближень для розв'язання інтегральних рівнянь актуарної математики Код дисциплины диссертации: 01.05.01Норкін Богдан Володимирович2006
Метод скінченних елементів з вибором координатних функцій при моделюванні фізичних процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Носов Костянтин Валентинович2006
Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Герасін Сергій Миколайович2006
Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Винничук Степан Дмитрович2006
Методи та алгоритми оцінювання кута надходження гармонічного сигналу на антенну решітку при негауссівських завадах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Воробкало Тетяна Василівна2006
Методи та алгоритми розв'язування задач синтезу мереж зі складною структурою Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шаріфов Фірдовсі Ахун-огли2006
Методи та засоби підвищення ефективності передачі даних в захищених комунікаційних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дарвіш Луай2006
Моделювання процесу аналізу і класифікації голосових команд Код дисциплины диссертации: 01.05.02Грищук Тетяна Вікторівна2006
Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Колесник Ірина Сергіївна2006
Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Саваневич Вадим Євгенович2006
Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рузова Тетяна Олександрівна2006
Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Онищенко Борис Олегович2006
Оптимальне управління інформаційними потоками в багатоканальних мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.04Макушенко Ігор Анатолійович2006
Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень Код дисциплины диссертации: 01.05.01Кирилюк Володимир Семенович2006
Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Писаренко Леонід Дмитрович2006
Автоматизація розв'язання просторових задач з неповними даними Код дисциплины диссертации: 01.05.02Богаєнко Всеволод Олександрович2006
Адаптивна технологія автоматизованого виробництва програмних систем: моделі, алгоритми і засоби Код дисциплины диссертации: 01.05.03Амонс Олександр Анатолійович2006
Адаптивная технология автоматизированного производства программных систем: модели, алгоритмы и средства Код дисциплины диссертации: 01.05.03Амонс Александр Анатольевич2006
Адаптивні методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лук'яненко Святослав Олексійович2006
Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.04Швець Ольга Федорівна2006
Аналіз та синтез систем розпізнавання рукописних математичних текстів Код дисциплины диссертации: 01.05.04Поліщук Олександр Аркадійович2006
Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості Код дисциплины диссертации: 01.05.04Пічкур Володимир Володимирович2006
Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мамонова Ганна Валеріївна2006
Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шварц Ігор Михайлович2006
Властивості математичних моделей задач з дробово-лінійною цільовою функцією на розміщеннях та методи їх розв'язування Код дисциплины диссертации: 01.05.01Черненко Оксана Олексіївна2006
Вычислительные методы оценивания статистических свойств переменных и параметров математических моделей технологических объектов газотранспортных систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сендеров Олег Александрович2006
Дослiдження класифiкатора з випадковими пiдпросторами та його застосування для прогнозування динамiки фондового ринка Код дисциплины диссертации: 01.05.02Жора Дмитро Володимирович2006
Дослідження задач класифікації в умовах невизначеності та розробка алгоритмів їх розв'язання на теоретико-графових моделях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Терещенко Еліна Валентинівна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины