Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Псевдобулеві теоретико-ігрові моделі з прецедентною початковою інформацією і їх застосування у системах підтримки прийняття рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.01Блищик Володимир Федорович2007
Розв'язання задач про побудову дискретних образів за допомогою кольорових шаблонів Код дисциплины диссертации: 01.05.01Самер Ібрагім Мухамед Альшаламе2007
Розвиток методів представлення інформації гіперкомплексними числами і рішення прикладних задач Код дисциплины диссертации: 01.05.02Боярінова Юлія Євгенівна2007
Розвиток методів теорії ГЧС для математичного моделювання і комп’ютерних обчислень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Каліновський Яків Олександрович2007
Розробка методологічного і математичного забезпечення розв'язання задач передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій Код дисциплины диссертации: 01.05.04Недашківська Надія Іванівна2007
Розробка методів регресійного аналізу, що використовують апріорну інформацію у вигляді обмежень на параметри Код дисциплины диссертации: 01.05.01Корхін Арнольд Самуілович2007
Розробка методів та алгоритмів розв'язування задач про математичний сейф Код дисциплины диссертации: 01.05.01Чжан Бінь2007
Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі нечіткої логіки. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Коршевнюк Лев Олександрович2007
Средства повышения эффективности специального программного обеспечения подготовки и редактирования технической документации Код дисциплины диссертации: 01.05.03Стиренко Сергей Григорьевич2007
Статистичний аналіз і моделювання стохастичних циклічних навантажень при дослідженні втоми елементів конструкцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Юзефович Роман Михайлович2007
Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кононенко Антоніна Вікторівна2007
Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кузьмич Олена Іванівна2007
Теория шаблонов в задачах обучения по прецендентам и выбора моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.01Анафиев Айдер Сератович2007
Теорія шаблонів у задачах навчання за прецедентами та вибору моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.01Анафієв Айдер Сєратович2007
Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кокряцька Наталія Іванівна2007
Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Клименко Михайло Іванович2007
Ідентифікація параметрів вхідного потоку заявок за спостереженнями роботи обслуговуючих приладів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лізгін Валерій Анатолійович2007
Імітаційна бінарна автоматна модель поведінки динамічних процесів з великою кількістю взаємодіючих об’єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Левін Сергій Сергійович2007
Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіленою пам'яттю Код дисциплины диссертации: 01.05.03Борисов Євген Сергійович2006
Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою Код дисциплины диссертации: 01.05.02Велика Оксана Тарасівна2006
Дослідження стійкості та спостереженості нечітких дискретних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.04Волчков Сергій Олександрович2006
Комбінований метод та засоби виявлення вторгнень на основі еволюційних механізмів штучного імунітету Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ху Чженбін2006
Композиційні методи специфікації та верифікації програмних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Панченко Тарас Володимирович2006
Лінійні ігрові задачі керування рухомими об'єктами Код дисциплины диссертации: 01.05.01Ігнатенко Олексій Петрович2006
Математична модель та метод біометричного захисту в криптографічних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Варецький Ярема Юрійович2006
Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення циліндрів і паралелепіпедів у призмі з урахуванням спеціальних обмежень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чугай Андрій Михайлович2006
Математичне моделювання первинних термоперетворювачів на основі балансного наближення чебишовськими нелінійними сплайнами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сущик Костянтин Володимирович2006
Математичне моделювання та оптимізація руху антропоморфних крокуючих систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Литвин Богдан Андрійович2006
Математичне та комп'ютерне моделювання фотохімічних процесів та визначення їх кінетичних параметрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Клименко Олексій Вікторович2006
Математичні моделі мікрорезонаторів електростатичного типу для вбудованих систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Свірідова Тетяна Валеріївна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины