Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичне моделювання та оптимізація системи дистанційного навчання освітнього закладу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Томана Марцін Томаш2007
Математичне моделювання та параметричний синтез безступінчастих трансмісій колісних тракторів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Самородов Борис Вадимович2007
Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму водних об’єктів в умовах антропогенного навантаження Код дисциплины диссертации: 01.05.02Скуратівська Інна Антонівна2007
Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лисенко Наталія Олександрівна2007
Математичні моделі процесу розвитку гіпоксії при інфекційних захворюваннях, ішемічній хворобі серця та їх аналіз Код дисциплины диссертации: 01.05.02Семчик Тетяна Анатоліївна2007
Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методи його ефективного виявлення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яворський Богдан Іванович2007
Математичні моделі та методи аналізу й оптимізації експортного потенціалу електроенергетичної системи Код дисциплины диссертации: 01.05.04Сінельнікова Ольга Ігорівна2007
Математичні моделі та обчислювальні методи аналізу багатокомпонентних псевдопараболічних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дейнека Ігор Васильович2007
Метод та засоби експертного оцінювання властивостей повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення Код дисциплины диссертации: 01.05.03Хоменко Володимир Анатолійович2007
Метод швидкого обчислення вагового перетворення Радона в задачі погодження при різноракурсній реєстрації об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кобасяр Михайло Іванович2007
Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного підходу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Шевченко Олександр Володимирович2007
Методи комп'ютерної алгебри та символьних перетворень при проектуванні математичних систем учбового призначення Код дисциплины диссертации: 01.05.03Песчаненко Володимир Сергійович2007
Методи планування експериментів для оптимізації математичних моделей на основі інтервальних даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пукас Андрій Васильович2007
Методи структурно-параметричної компараторної ідентифікації моделей багатофакторного оцінювання і вибору рішень. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Трофименко Інна Володимирівна2007
Методы структурно-параметрической компараторной идентификации моделей многофакторного оценивания и выбора решений Код дисциплины диссертации: 01.05.02Трофименко Инна Владимировна2007
Модель оцінки якості каналу передавання голосової інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дубова Юлія Володимирівна2007
Моделювання сховищ даних з невизначеностю на основі реляційної моделі Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шаховська Наталя Богданівна2007
Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сопронюк Євгеній Федорович2007
Моделі барицентричного усереднення та методи відновлення гармонічних функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Зуб Павло Михайлович2007
Моделі керування доступом в комп'ютерних мережах корпоративних інформаційних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мафута Тедді Фортюне Армень2007
Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці Код дисциплины диссертации: 01.05.01Ченцов Олексій Ілліч2007
Моделі і методи структурної ідентифікації мобільних агрегатів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Помазан Людмила Володимирівна2007
Об'єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно- пластичній постановці Код дисциплины диссертации: 01.05.02Поліщук Ірина Борисівна2007
Обчислювальні методи оцінювання статистичних властивостей змінних і параметрів математичних моделей технологічних об'єктів газотранспортних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сендеров Олег Олександрович2007
Оптимальна організація процесів моделювання в паралельному моделюючому середовищі Код дисциплины диссертации: 01.05.02Солонін Олександр Миколайович2007
Оптимальная организация процессов моделирования в параллельной моделирующей среде Код дисциплины диссертации: 01.05.02Солонин Александр Николаевич2007
Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Саад Алла Ібрагім2007
Параметричні моделі і статистичний аналіз сигналів зі стохастичною повторюваністю Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кравець Ігор Богданович2007
Програмні засоби підтримки прийняття управлінських рішень щодо захисту інформації у автоматизованих системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Петрашенко Андрій Васильович2007
Псевдобулевы теоретико-игровые модели с прецедентной начальной информацией и их применение в системах поддержки принятия решений Код дисциплины диссертации: 01.05.01Блыщик Владимир Федорович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины