Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web Код дисциплины диссертации: 01.05.03Пелещишин Андрій Миколайович2008
Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах технічного зору Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кобилін Олег Анатолійович2008
Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп'ютерних системах і мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Волокита Артем Миколайович2008
Моделювання відмовостійких комп’ютених систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Одарущенко Олена Борисівна2008
Моделювання нелінійних об'єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чумаченко Світлана Вікторівна2008
Моделювання та методи обкобки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тиш Євгенія Володимирівна2008
Моделювання теплотехнологічного об'єкту з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ковалюк Дмитро Олександрович2008
Моделювання фізичних процесів на основі системи одномірних диференціальних перетворень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Костюченко Руслана Михайлівна2008
Моделі та методи оптимізації в задачах одновимірного розкрою матеріалу на машинобудівних підприємствах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сагун Андрій Вікторович2008
Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів Код дисциплины диссертации: 01.05.04Сугоняк Інна Іванівна2008
Моделі та методи проектування нейтронографічної установки Код дисциплины диссертации: 01.05.02Прохорець Світлана Іванівна2008
Моделі і методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем. Код дисциплины диссертации: 01.05.03Слабоспицька Ольга Олександрівна2008
Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яловега Ірина Георгіївна2008
Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості Код дисциплины диссертации: 01.05.01Клюшин Дмитро Анатолійович2008
Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Подладчікова Тетяна Володимирівна2008
Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гадецька Зоя Митрофанівна2008
Прикладна програмна система оцінювання знань для комп'ютерного тестування Код дисциплины диссертации: 01.05.03Чабан Ксенія Олегівна2008
Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дячук Олександр Анатолійович2008
Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Василюк Андрій Степанович2008
Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кудін Володимир Іванович2008
Складність задач та ефективність процедур розпізнавання Код дисциплины диссертации: 01.05.01Васильєв Сергій В'ячеславович2008
Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання шахтних вентиляційних мереж Код дисциплины диссертации: 01.05.02Молдованова Ольга Володимирiвна2008
Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями Код дисциплины диссертации: 01.05.04Чабанюк Ярослав Михайлович2008
Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Черемська Надія Валентинівна2008
Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Манжула Володимир Іванович2008
Стійкість динамічних систем з післядією випадкової структури з врахуванням марковських збурень Код дисциплины диссертации: 01.05.01Дорошенко Ірина Вікторівна2008
Теоретико-числові методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тимофієва Надія Костянтинівна2008
Управління процесом символьних перетворень при розв'язанні задач комп'ютерної алгебри Код дисциплины диссертации: 01.05.03Швалюк Тетяна Миколаївна2008
Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних середовищах. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Подласов Євген Сергійович2008
Аксіоматичні системи cпецифікацій програм над номінативними даними Код дисциплины диссертации: 01.05.01Омельчук Людмила Леонідівна2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины