Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Статистичний аналіз та оптимізація частково спостережуваних стохастичних систем з дискретним втручанням випадку Код дисциплины диссертации: 01.05.01Война Олександр Андрійович1997
Структурные и компьютерные модели тепловых процессов в анизотропных средах с разрывными коэффициентами теплопроводности Код дисциплины диссертации: 01.05.02Цуканов Игорь Георгиевич1997
Теоретико-числовой подход к решению некоторых задач теории графов Код дисциплины диссертации: 01.05.01Донец Георгий Афанасьевич1997
Формализация логического проектирования процессоров Код дисциплины диссертации: 01.05.01Мищенко Александр Андреевич1997
Целочисленные задачи оптимизации: проблема устойчивости и параметрический анализ Код дисциплины диссертации: 01.05.01Козерацкая Людмила Николаевна1997
Чисельна оптимізація форми випромінюючих систем за заданою амплітудною діаграмою напрямленості Код дисциплины диссертации: 01.05.02Анохін Володимир Євгенович1997
Чисельне дослідження початково- крайових задач акустичної взаємодії рідини з тонкостінними пружними конструкціями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бернакевич Ірина Євстахіївна1997
Численный метод дискретных особенностей в некоторых двумерных задачах дифракции электромагнитных волн Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гавриляко Ольга Владимировна1997
Інструментальна система аналізу задач теорії пружності та пластичності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гоменюк Сергій Іванович1997
Історико- науковий аналіз формування та розвитку Київської школи математичної та теоритичної фізики М.М.Боголюбова Код дисциплины диссертации: 01.05.05Литвинко Алла Степанівна1997
Компьютерное моделирование изгиба, колебаний и устойчивости сложной формы Код дисциплины диссертации: 01.05.02Курпа Лариса Игоревна1997
Анализ и оценка хроматических параметров теоретико-графовых математических моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лысенко Николай Владимирович1996
Дослідження систем керування зі зміною вимірності фазового простору Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сопронюк Федір Олексійович1996
Дослідження стійкості нелінійних диференціальних та різницевих включень Код дисциплины диссертации: 01.05.01Гаврильченко Олег Петрович1996
Задачі мінімаксного оцінювання і прогнозування розв'язків рівнянь з частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.05.04Павлюченко Ольга Гаврилівна1996
Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.01Сидоров Микола Володимир Станіславович1996
Застосування інваріантних наближень до розв'язування крайових задач електро- та магнітостатистики Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коцюба Марія Василівна1996
Интерпретационные методы в теории алгоритмических алгебр Код дисциплины диссертации: 01.05.01Суржко Сергей Васильевич1996
Исследование свойств векторных задач на графах: Разрешимость, сложность, вырожденность и скаляризация Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сергеева Людмила Нильсовна1996
Квадратичные функционалы Ляпунова-Красовского в задачах устойчивости и оптимизации систем с последствием Код дисциплины диссертации: 01.05.04Марценюк Василий Петрович1996
Математические модели и методы организации параллельных макроконвейерных вычислений Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дорошенко Анатолий Ефимович1996
Математическое моделирование быстропротекающих процессов тепломассообмена Код дисциплины диссертации: 01.05.02Макаренко Александр Сергеевич1996
Математическое моделирование и исследование фильтрационных процессов в существенно неоднородных средах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Склеповая Лариса Ивановна1996
Математическое моделирование и способы исследования нестационарного деформирования упругих тел цилиндрической формы Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дзюбак Лариса Петровна1996
Математичні моделі та алгоритми прийняття оптимальних рішень у банківській діяльності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Косматий Дмитро Юрійович1996
Математичні моделі і програмні засоби геометричних процесів складних роботів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фодчук Олександр Васильович1996
Метод выпуклого продолжения для моделирования задач оптимизации геометрического проектирования Код дисциплины диссертации: 01.05.02Валуиская Ольга Алексеевна1996
Метод дискретных особенностей в задачах дифракции на периодических структурах (математические модели и вычислительные схемы) Код дисциплины диссертации: 01.05.02Душкин Владимир Давидович1996
Методы и алгоритмы решения некоторых задач оптимизации на множествах сочетаний и размещений Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пичугина Оксана Сергеевна1996
Методы и средства параллельно- рекурсивного программирования для транспьютерных комплексов Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гриценко Дмитрий Владимирович1996

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины