Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Алгоритмічні основи комп'ютерних засобів спектрально- кореляціної обробки сигналів та зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яцимірський Михайло Миколайович1997
Асимптотические свойства эмпирических оценок решений некоторых задач стохастического программирования и стохастической идентификации Код дисциплины диссертации: 01.05.01Касицкая Евгения Иосифовна1997
Дискретні екстремальні задачі в умовах невизначеності: питання стійкості Код дисциплины диссертации: 01.05.02Зінковська Юлія Сергіївна1997
Дослідження комунікаційних структур паралельних процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.01Рамадан Алі Мохамед1997
Діакоптичний підхід до моделювання глобального кругообігу вуглецю в біосфері Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дачук Володимир Степанович1997
Исследование и разработка высокопроизводительных полных нейросетей Код дисциплины диссертации: 01.05.03Городничий Дмитрий Олегович1997
Историко-научный анализ исследований в области магнитооптики в Украине Код дисциплины диссертации: 01.05.05Пономаренко Лилия Петровна1997
Итеративные методы анализа процедурных программ Код дисциплины диссертации: 01.05.01Кривой Сергей Лукьянович1997
Категорні методи в теорії метаматематичних моделей рекурсії Код дисциплины диссертации: 01.05.01Провотар Олександр Іванович1997
Лексикографічна оптимізація в цілочисловому програмуванні (пошук в області лексикографічних мажорант, локальне керування алгоритмами) Код дисциплины диссертации: 01.05.01Чупов Сергій Вікторович1997
Логіко-алгебраїчні моделі та програмна реалізація інформаційно-пошукових систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гошко Богдан Мирославович1997
Математико- картографічне моделювання в географо- екологічних інформаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Маркітан Юрій Павлович1997
Математические методы и технические средства защиты информации внешних запоминающих устройств Код дисциплины диссертации: 01.05.03Пономарев Аскольд Анатольевич1997
Математическое моделирование в исследованиях взаимодействия средств оптимального управления нормальными режимами электрических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Аль-Омари Закария1997
Математичне моделювання асоціативної пам'яті, побудованої на точкових відображеннях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Надала Ігор Мирославович1997
Математичне моделювання контактної взаємодії шаруватих циліндричних оболонок Код дисциплины диссертации: 01.05.02Щербина Наталія Миколаївна1997
Математичне моделювання сигналів і електромагнітних полів пошукових систем морської електророзвідки Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кулинич Ярослав Петрович1997
Метод та алгоритм інваріантної обробки сигналів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Філімонова Наталя Борисівна1997
Моделирование и оптимизация в системах солевлагопереноса Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бердимуратов Мурат Карлыбаевич1997
Моделирование и оптимизация высокоинтенсивных процессов теплообмена в дисперсном слое Код дисциплины диссертации: 01.05.02Модебадзе Темури Андреевич1997
Моделювання та синтез комбінаторних конфігурацій з нееквідистантною структурою Код дисциплины диссертации: 01.05.02Різник Олег Яремович1997
Некоторые вопросы многоуровневого проектирования специализированных экспертных систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Захария Любовь Михайловна1997
Неітеративні методи навчання нейромереж Код дисциплины диссертации: 01.05.03Різник Олександр Михайлович1997
Обчислювальні методи і математичні моделі для вирішення задач із скінченою дискретною структурою Код дисциплины диссертации: 01.05.02Курапов Сергій Всеволодович1997
Оптимальний за швидкодією нагрів твердих тіл внутрішніми джерелами тепла при обмеженнях на керування і параметри теплового процесу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Вітер Михайло Богданович1997
Разработка математических моделей для анализа и оптимизации развивающихся электрических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фархат Хасан Исмаил1997
Разработка методов принятия решений в экспертной системе идентификации виновников загрязнения рек Код дисциплины диссертации: 01.05.04Белогурова Анна Викторовна1997
Розробка та дослідження методів спектрального аналізу коливань зі стохастичною повторюваністю Код дисциплины диссертации: 01.05.02Панасюк Оксана Миколаївна1997
Способ и средства повышения эффективности процедур аутентификации в вычислительных сетях Код дисциплины диссертации: 01.05.03Мухин Вадим Евгеньевич1997
Стабилизация процессов горения в экзотермических реакторах методами распределенного автоматического управления Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пагута Мирослав Теофильевич1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины