Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичне моделювання режимів експлуатації водосховищ з метою їх оптимізації по водогосподарським та екологічним критеріям Код дисциплины диссертации: 01.05.02Голованов Ігор Миколайович1999
Математичні моделі й процедури багатофакторного оцінювання і ранжування альтернатив у системах організаційного управління Код дисциплины диссертации: 01.05.04Овезгельдиєв Атагельди Оразгельдийович1999
Математичні моделі та геометричні методи дослідження процесів керування квантовими системами. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Смирнов Сергій Анатолійович1999
Математичні моделі і методи розв'язання нелінійних задач розміщення геометричних об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Новожилова Марина Володимирівна1999
Методи та алгоритми розв'язування стохастичних задач оптимального розбиття множин Код дисциплины диссертации: 01.05.01Кузнецов Костянтин Анатолiйович1999
Методи та засоби розподіленого імітаційного моделювання електронних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Волк Максим Олександрович1999
Моделювання нелінійних систем з імпульсними впливами. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Волкова Світлана Анатоліївна1999
Моделювання фізичних полів методами теорії R-функцій та нечіткої логіки Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тоніца Олег Володимирович1999
Моделювання характеристик світлорозсіюван ня для чисельної оцінки дисперсного складу аерозолів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Івасів Ігор Богданович1999
Оптимізаційні задачі для об"єктів, що описуються системою нелінійних операторних рівнянь з рівняннями типу Гаммерштейна. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Акбаров Давлаталі Єгіталієвич1999
Поведінка скалярних полів на багатозв'язних ріманових поверхнях складної форми та їх комп'ютерне моделювання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кореняк Юрій Олегович1999
Порiвняльний аналiз методiв модулярноє редукцiє Код дисциплины диссертации: 01.05.01Салем Шерiф Ель-фард1999
Предикатні моделі логічних просторів в системах подання знань Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гвоздінська Наталія Анатоліївна1999
Про покриття одних множин іншими у стохастичній геометрії. Код дисциплины диссертации: 01.05.01Камаль М.Ф. Аль-Давуд1999
Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмiв прийняття рiшень при дiагностуваннi (верстатного комплексу з ЧПК) Код дисциплины диссертации: 01.05.02Веселовська Наталiя Ростиславiвна1999
Розробка оптимiзацiйних методiв дослiдження складних манiпуляцiйних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.04Крак Юрiй Васильович1999
Розробка та дослідження ефективного методу рішення задач розпізнавання кривих на кольорових растрових зображеннях Код дисциплины диссертации: 01.05.04Адаменко Віра Анатоліївна1999
Стохастичнi методи розв'язання задач неопуклого стохастичного програмування та єх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.01Норкiн Володимир Iванович1999
Стохастична модель голосового сигналу для задачi дiагностики ритмiки серця людини Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чорна Леся Богданiвна1999
Стохастичні моделі параметрів якості технологічних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Радченко Станіслав Григорович1999
Структурне моделювання за експериментальними даними з використанням відношення толерантності. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мухіна Наталія Анатоліївна1999
Умови оптимальності та двоїстість для неперервних задач оптимального розбиття множин Код дисциплины диссертации: 01.05.01Васильєва Наталя Костянтинівна1999
Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гофман Дмитро Самоілович1999
Інтеграція методів аналізу великих наборів даних у інтелектуальному інтерфейсі користувача Код дисциплины диссертации: 01.05.03Харченко Андрій Вячеславович1999
Дослідження та розробка інструментальних засобів інтерактивного розв'язування інженерних і наукових задач методами комп'ютерної алгебри Код дисциплины диссертации: 01.05.03Калина Олена Анатоліївна1998
Знаниеориентированные модели и алгоритмы принятия производственных решений при недостатке и нечеткости данных Код дисциплины диссертации: 01.05.04Петренко Тарас Юрьевич1998
Композиційні моделі реляційних структур та SQL-подібні мови Код дисциплины диссертации: 01.05.03Брона Юлія Йосипівна1998
Компьютерные технологии и конструирования имитационных моделей для локальных тренажеров АЭС Код дисциплины диссертации: 01.05.02Плетяный Игорь Васильевич1998
Линейные предикаты и их применение в системах машинной обработки визуальной информации Код дисциплины диссертации: 01.05.02Походенко Виталина Алексеевна1998
Математическая модель и метод решения оптимизационной задачи размещения правильных многоугольников с учетом погрешностей исходных данных Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сысоева Юлия Анатольевна1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины