Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Задачі наближення-ухилення та утримання у диференціальних та різницевих іграх Код дисциплины диссертации: 01.05.04Терещенко Іван Миколайович2008
Категорні методи в теорії мовних перетворювачів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Мейтус Володимир Юлійович2008
Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель подання знань Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яловець Андрій Леонідович2008
МОДЕЛІ Й ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ ШВИДКІСНОЇ ТА ЗАВАДОСТІЙКОЇ ОБРОБКИ ДЕЛЬТА-МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ У ЗАДАЧАХ ДЕФЕКТОСКОПІЇ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Матвєєва Наталія Олександрівна2008
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ Код дисциплины диссертации: 01.05.04Вакуленко Дмитро Вікторович2008
Математична модель двовимрного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дендюк Михайло Володимирович2008
Математична модель та методи розв'язання тривимірної задачі теплопровідності з використанням інтерфлетації функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гулік Людмила Іванівна2008
Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит Код дисциплины диссертации: 01.05.02Петрів Оксана Миколаївна2008
Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п'єзоелектричною пластиною Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шмалій Олександр Юрійович2008
Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Максимова Ірина Ярославівна2008
Математичне моделювання металургійних процесів з фазовими перетвореннями на основі клітинних автоматів. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Михайловська Тетяна Віталіївна2008
Математичне моделювання нелінійного флатера в'язкопружних елементів літального апарату в надзвуковому потоці газу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Худаяров Бахтіяр Алімович2008
Математичне моделювання позитивних динамічних систем балансового типу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Леонтьєва Вікторія Володимирівна2008
Математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному навантаженні Код дисциплины диссертации: 01.05.02Волосова Наталія Миколаївна2008
Математичне моделювання процесів металургійного виробництва з використанням методів нечіткого виводу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Новікова Катерина Юріївна2008
Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць Код дисциплины диссертации: 01.05.02Журавчак Любов Михайлівна2008
Математичне моделювання та чисельний аналіз течій в'язкої рідини у однозв'язних та багато-зв'язних областях методом R-функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сидоров Максим Вікторович2008
Математичне моделювання фізичних процесів в складних областях за допомогою атомарних функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Колодяжний Володимир Максимович2008
Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Луцків Андрій Мирославович2008
Математичне моделювання і чисельний аналіз адвекції-дифузії у неоднорідних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мандзак Тарас Іванович2008
Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання Код дисциплины диссертации: 01.05.03Голощук Роман Олегович2008
Математичні моделі коаксіальних гіротронів іх гофрованими вставками для чисельного аналізу власних мод Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кононенко Олексій Сергійович2008
Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Овечко Костянтин Олександрович2008
Математичні моделі та методи розв'язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коваленко Світлана Миколаївна2008
Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем. Код дисциплины диссертации: 01.05.03Карпусь Ігор Васильович2008
Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення Код дисциплины диссертации: 01.05.03Авраменко Олена Анатоліївна2008
Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кужій Любомира Іванівна2008
Методи та алгоритми розв'язання неперервних нелінійних задач оптимального розбиття множин Код дисциплины диссертации: 01.05.01Дунайчук Марина Сергіївна2008
Методи та засоби ефективної оргацзації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ) Код дисциплины диссертации: 01.05.03Буханцов Сергій Миколайович2008
Методи та засоби комп'ютерного моделювання стохастичних процесів і систем. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пепеляєв Володимир Анатолійович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины