Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Моделювання характеристик світлорозсіювання для чисельної оцінки дисперсного складу аерозолів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Івасів Ігор Богданович1999
Моделі, методи і алгоритми в задачах евклідової комбінаторної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Недобачій Станіслав Іванович1999
Оптимальне керування пучком траєкторій з недиференційованими критеріями якості Код дисциплины диссертации: 01.05.04Башняков Олександр Миколайович1999
Оптимальні врівноважені стани кінетичної системи Моно- Ієрусалимського та їх аналіз Код дисциплины диссертации: 01.05.04Єрежепова Арзаім Мадреїмівна1999
Оптимизационные задачи для объектов, описываемых системой нелинейных операторных уравнений с уравнением типа Гаммерштейна Код дисциплины диссертации: 01.05.04Акбаров Давлатали Егиталиевич1999
Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана Код дисциплины диссертации: 01.05.04Пічкур Володимир Володимирович1999
Поведение скалярных полей на многосвязных римановых поверхностях сложной формы и их компьютерное моделирование Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кореняк Юрий Олегович1999
Предикатные модели логических пространств в системах представления знаний Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гвоздинская Наталья Анатольевна1999
Розробка засобів критеріального моделювання для задач оптимального керування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бевз Світлана Володимирівна1999
Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК) Код дисциплины диссертации: 01.05.02Веселовська Наталія Ростиславівна1999
Розробка математичних моделей, методик та алгоритмів формалізації СППР щодо банківських операцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Азарова Анжеліка Олексіївна1999
Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.04Крак Юрій Васильович1999
Системний аналіз проблем екологічної безпеки України Код дисциплины диссертации: 01.05.04Хміль Ганна Антонівна1999
Спектральное моделирование динамических систем с использованием локально- импульсных образующих функций Код дисциплины диссертации: 01.05.02Косова Анна Михайловна1999
Статистичні задачі, пов'язані з процесом радіоактивного забруднення Код дисциплины диссертации: 01.05.01Іксанов Олександр Маратович1999
Стохастична модель голосового сигналу для задачі діагностики ритміки серця людини Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чорна Леся Богданівна1999
Структурное моделирование по экспериментальным данным с использованием отношения толерантности Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мухина Наталья Анатольевна1999
Условия оптимальности и двойственность для непрерывных задач оптимального разбиения множеств Код дисциплины диссертации: 01.05.01Васильева Наталья Константиновна1999
Ф. О покрытии одних множеств другими в стохастической геометрии Код дисциплины диссертации: 01.05.01Аль-Давуд Камаль М1999
Інструментальна система аналізу динамічних контактних задач теорії пружності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бувайло Дмитро Павлович1999
Iмiтацiйнi моделi масопереносу респiраторних газiв в органiзмi та єх чисельний аналiз Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фролова Лейла Зайнутдiнiвна1999
Алгоритми слiдкуючої нормалiзацiї в системах технiчного зору Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лiпанов Олександр Вiталiйович1999
Асимптотические методы в задачах вероятностной комбинаторики Код дисциплины диссертации: 01.05.01Савчук Михаил Николаевич1999
Граничне керування електрофізичними процесами в системах з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.04Самойленко Людмила Іванівна1999
Дослiдження та pозpобка обчислювальних схем, базованих на комутацiйних елементах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Медведєв Михайло Геннадiйович1999
Застосування континуальних інтегpалів Вінеpа і Фейнмана в математичних моделях теоpії дифузії та тpибології Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ковальчик Юpій Іванович1999
Лінійні предикати та їх застосування в системах машинної обробки візуальної інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Походенко Віталіна Олексіївна1999
Математична модель та метод розв'язання оптимiзацiйноє задачi розмiщення правильних многокутникiв з урахуванням похибок початкових даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сисоїва Юлiя Анатолiєвна1999
Математичне моделювання безконтактної рiвноваги магнiтних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Зуб Станiслав Сергiйович1999
Математичне моделювання процесів в областях з включеннями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Діанова Тетяна Володимирівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины