Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Алгебраїчні основи та інструментальні засоби синтезу інтерактивних програмних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.05.03Вінничук Ігор Петрович1999
Алгоритмы следящей нормализации в системах технического зрения Код дисциплины диссертации: 01.05.02Липанов Александр Витальевич1999
Граничное управление электрофизическими процессами в системах с распределенными параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.04Самойленко Людмила Ивановна1999
Дослідження та розробка обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Медведєв Михайло Геннадійович1999
Задачі управління марковськими процесами з післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.01Чорней Руслан Костянтинович1999
Имитационные модели массопереноса респираторных газов в организме и их численный анализ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фролова Лейла Зайнутдиновна1999
Инструментальные программные средства интеграции математических моделей в системы поддержки принятия решения по экологической безопасности Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гофман Дмитрий Самоилович1999
Интеграция методов анализа больших наборов данных в интеллектуальном интерфейсе пользователя Код дисциплины диссертации: 01.05.03Харченко Андрей Вячеславович1999
Консервативні числові методи дослідження нелінійних і параметричних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Василенко Тарас Ігорович1999
Кореляційні методи обчислення геометричних і топологічних ознак зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чекотун Костянтин Михайлович1999
Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини Код дисциплины диссертации: 01.05.02Осухівська Галина Михайлівна1999
Математичне моделювання динамічних систем в операційній області на основі рекурентних співвідношень (з програмами в системі "Mathematica R" Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пилипенко Наталія Миколаївна1999
Математичне моделювання квазіперіодичних режимів нелінійних систем третього порядку Код дисциплины диссертации: 01.05.02Цвігун Олег Олексійович1999
Математичне моделювання механічних коливальних процесів в силових напівпровідникових приладах на основі методу скінченних елементів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Макар Володимир Мирославович1999
Математичне моделювання процесів забруднення та очищення річкових вод Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мокін Віталій Борисович1999
Математичне моделювання та симулювання електромагнітних процесів електропостачальних систем дугових сталетопних печей із пристроями керування комутаціями та режимами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ромашко Сергій Миколайович1999
Математичне моделювання теплових технологічних процесів в кусково- однорідних тілах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лянце Ганна Теофілівна1999
Математичне моделювання ходи людини та задачі оптимізації конструкцій протезів стегна Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ніщенко Наталія Іванівна1999
Математичні моделі для керування станом атмосфери промислового центру Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кузенко Костянтин Володимирович1999
Математичні моделі процесу управління декомпресією та їх аналіз Код дисциплины диссертации: 01.05.02Онопчук Галина Юріївна1999
Математичні та програмні засоби побудови мережевих навчальних інформаційних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Донченко Андрій Володимирович1999
Методи правдоподібного виведення на основі представлення атрибутивних моделей знань в семантичних мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Москалькова Надія Михайлівна1999
Методы и алгоритмы решения стохастических задач оптимального разбиения множеств Код дисциплины диссертации: 01.05.01Кузнецов Константин Анатольевич1999
Методы и средства распределенного имитационного моделирования электронных систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Волк Максим Александрович1999
Моделирование и алгоритмизация интеллектуальной системы, стимулирующей продуктивное мышление (на примере медицинской диагностики) Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мусийченко Вадим Анатольевич1999
Моделирование и распознавание случайных и хаотических возмущений, действующих на неоднородные марковские системы Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кириченко Людмила Олеговна1999
Моделирование нелинейных систем с импульсными возбуждениями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Волкова Светлана Анатольевна1999
Моделирование физических полей методами теории R- функций и нечеткой логики Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тоница Олег Владимирович1999
Моделювання та аналіз загальних розв'язків задач керування та спостереження для динамічних систем з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Стоян Володимир Антонович1999
Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури Код дисциплины диссертации: 01.05.02Березька Катерина Миколаївна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины