Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Числові моделі та оптимізація випромінюючих систем із напівпрозорими поверхнями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Заморська Ольга Федорівна2000
Чувствительность математической модели и оптимальность регуляции функциональной системы дыхания Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бобрякова Ирина Леонидовна2000
Алгебро-логiчнi моделi семантики текстiв природноє мови Код дисциплины диссертации: 01.05.02Стороженко Олександра Володимирiвна2000
Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Засядько Аліна Анатоліївна2000
Дослідження локальних алгоритмів розв'язання блочних задач булевого програмування. Код дисциплины диссертации: 01.05.01КАНАЄВА Наталія Миколаївна2000
Критеріальне моделювання в задачах аналізу чутливості оптимальних рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рамзі Саід Нуман Хаддад2000
Математична модель задачі оптимізації компоновочних рішень при синтезі екологічних та теплофізичних систем з дискретними джерелами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чуріков Костянтин Анатолійович2000
Математична модель та методи розв'язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яськов Георгій Миколайович2000
Математичне моделювання нелiнiйних процесiв фiльтрацiє з урахуванням суфозiйних явищ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Cидорчук Богдан Петрович2000
Математичне моделювання процесу деформацiє незв'язного пiщаного русла турбулентним водним потоком Код дисциплины диссертации: 01.05.02Барановський Сергiй Вiталiйович2000
Математичне моделювання розповсюдження забруднюючих речовин у виробничих приміщеннях при аваріях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Біляєва Вікторія Віталіївна2000
Математичне моделювання складних інформаційно-фінансових процесів та прийняття рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Марецька Ельжбета2000
Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Губін Олександр Ігорович2000
Математичне моделювання теплових технологiчних процесiв в кусково-однорiдних тiлах. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лянце Ганна Теофiлiвна2000
Математичні моделі визначення ефективності методів зміщеного оцінювання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шатовська Тетяна Борисівна2000
Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Борисенко Андрій Володимирович2000
Метод зберігання та передачі графічної інформації у базах даних на основі сплайнового багатомасштабного розкладу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Колганова Олена Олегівна2000
Методи оптимального розбиття множин у керуванні розподіленими системами Код дисциплины диссертации: 01.05.01Коряшкіна Лариса Сергіївна2000
Методи розв'язання негладких опуклих задач математичного програмування та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.01Ненахов Едуард Іванович2000
Моделювання та оптимізація з'єднань при обмеженнях на геометричні параметри трас. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Плєхова Ганна Анатоліївна2000
Моделювання та розпiзнавання випадкових та хаотичних збурень, дiючих на неоднорiднi марковськi системи. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кiрiченко Людмила Олегiвна2000
Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Грицик Володимир Володимирович2000
Моделювання і алгоритмізація інтелектуальної системи, що стимулює продуктивне мислення (на прикладі медичної діагностики) Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мусійченко Вадим Анатолійович2000
Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.03Карпенко Євген Юрійович2000
Розробка методів аналізу та діагностики символьних інформаційних потоків Код дисциплины диссертации: 01.05.02Манухін Олександр Васильович2000
Система засобів ситезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємства Код дисциплины диссертации: 01.05.03Єфремов Юрій Миколайович2000
Спектральне моделювання динамічних систем з використанням локально-імпульсних утворюючих функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Косова Ганна Михайлівна2000
Стійке оцінювання статистичних моделей технічних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Радченко Станіслав Григорович2000
Числовi моделi та оптимiзацiя випромiнюючих систем з напiвпрозорими поверхнями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Заморська Ольга Федорiвна2000
Чутливість математичної моделі та оптимальність регуляції функціональної системи дихання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бобрякова Ірина Леонідівна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины