Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичне моделювання процесу деформації незв'язного піщаного русла турбулентним водним потоком Код дисциплины диссертации: 01.05.02Барановський Сергій Віталійович2000
Математичне моделювання процесу розкочування фарби в друкарських машинах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Щесюк Тарас Антонович2000
Математичне моделювання і оптимізація перспективних космічних рушійних систем великої тяги Код дисциплины диссертации: 01.05.04Харитонов Олексій Михайлович2000
Математичні моделі фізичних явищ на основі апроксимаційних методів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Іскерка Івона2000
Математичні та програмно- алгоритмічні засоби моделювання ігрових задач вибору варіантів рішень в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кравець Петро Олексійович2000
Методи програмної підтримки складних екологічних моделей та побудова інформаційної системи захисту довкілля Код дисциплины диссертации: 01.05.02Войтенко Володимир Володимирович2000
Методи та алгоритми моделювання Web-систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пелещишин Андрій Миколайович2000
Методи та засоби моделювання часового параметру в інформаційних системах на основі реляційних баз даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Жежнич Павло Іванович2000
Методы оптимального разбиения множеств в управлении распределенными системами Код дисциплины диссертации: 01.05.01Коряшкина Лариса Сергеевна2000
Методы решения негладких выпуклых задач математического программирования и их приложения Код дисциплины диссертации: 01.05.01Ненахов Эдуард Иванович2000
Методы синтеза и модели компонентов нетрадиционных нейросетей Код дисциплины диссертации: 01.05.02Глушакова Анна Юрьевна2000
Методы синтеза марковских процессов и их применение Код дисциплины диссертации: 01.05.02Басманов Алексей Евгеньевич2000
Методы фокусировки и стабилизации распределений неоднородных марковских процессов и их применение Код дисциплины диссертации: 01.05.02Родзинский Анатолий Анатольевич2000
Многоуровневая интеллектуальная сквозная модель создания программного обеспечения Код дисциплины диссертации: 01.05.04Вильчинская Ольга Сергеевна2000
Модели, алгоритмы и программы инженерии знаний для принятия решений в условиях вероятностных данных Код дисциплины диссертации: 01.05.04Бар Борис2000
Моделирование и оптимизация соединений при ограничениях на геометрические параметры трасс Код дисциплины диссертации: 01.05.02Плехова Анна Анатольевна2000
Моделювання неоднорідної слабоструктурованої системи переваг в інформаційних системах підтримки прийняття рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бобало Ігор Юрійович2000
Оптимальне керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського Код дисциплины диссертации: 01.05.04Чуб Костянтин Федорович2000
Оптимізаційні динамічні моделі еколого-економічної рівноваги Код дисциплины диссертации: 01.05.02Григорків Василь Степанович2000
Параметричні задачі та стійкість при моделюванні евклідовими комбінаторними задачами оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Роскладка Андрій Анатолійович2000
Разработка методов анализа и диагностики символьных информационных потоков Код дисциплины диссертации: 01.05.02Манухин Александр Васильевич2000
Разработка прикладных систем с этапами модификации и интелектуализации интерфейса пользователя Код дисциплины диссертации: 01.05.03Зайцева Светлана Владимировна2000
Розвиток теорії моделювання стрічкопровідних систем та управління ними Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дурняк Богдан Васильович2000
Розробка методу і алгоритмів інтерполяції самоподібними множинами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кострова Катерина Юріївна2000
Синтез комбінаторних конфігурацій на рівні блок-схем за допомогою числових в'язанок Код дисциплины диссертации: 01.05.02Соломко Михайло Тимофійович2000
Синтез, моделі та моделювання алгоритмів мікропроцесорної системи керування електроприводом друкарських машин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Назаркевич Марія Андріївна2000
Система засобів синтезуючого програмування та її використання для фінансово-економічних задач підприємства Код дисциплины диссертации: 01.05.03Єфремов Юрій Миколайович2000
Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп'ютерних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Комісаренко Дмитро Юрійович2000
Чисельне дослідження задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими неоднорідностями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кухарський Віталій Михайлович2000
Чисельно-аналітичне моделювання хвильових процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гладка Юлія Анатоліївна2000

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины