Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дудка Тетяна Миколаївна2001
Методы применения таблиц решений в системах формального вывода и програмных комплексах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Самофалов Павел Леонидович2001
Модели и методы оперативного управления режимами региональных электроэнергетических систем при случайном характере нагрузки Код дисциплины диссертации: 01.05.04Тимофеева Татьяна Борисовна2001
Модели и системы анализа и прогнозирования техногенного загрязнения пограничного слоя атмосферы Код дисциплины диссертации: 01.05.04Акименко Виталий Владимирович2001
Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж Код дисциплины диссертации: 01.05.02Єлісєєнко Андрій Євгенович2001
Моделювання та методи обробки циклічних сигналів серця на базі лінійних випадкових функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лупенко Сергій Анатолійович2001
Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сегін Андрій Ігорович2001
Моделі, методи та програмні засоби інформаційно-аналітичного ядра інтелектуальної системи для підтримки прийняття рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.03Брагинський Олег Леонідович2001
Мінімаксне прогнозування розв'язків початково-крайових задач спряження для параболічних рівнянь в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Зайцев Юрій Анатолійович2001
Особливості розпаралелення процесу розрахунку динамічних режимів електронних кіл на багатопроцесорних обчислювальних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Крупський Богдан Іванович2001
Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.04Косаревська Наталія Віталіївна2001
Побудова та аналіз математичних моделей оптимальної організації та доступу до інформації великих баз даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дороцька Христина Степанівна2001
Розвиток деяких методів моделювання дискретних нелінійних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Позднякова Анастасія Юріївна2001
Розробка лінгвістичного забезпечення спеціалізованої програмної системи чисельного аналізу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Левицький Вячеслав Георгійович2001
Розробка обчислювальної схеми "грубої" - "точної" обробки зображень для системи розпізнавання образів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Герцій Олександр Анатолійович2001
Синтез і настройка баз нечітких знань для моделювання багатовимірних залежностей Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мітюшкін Юрій Ігоревич2001
Система дистанційного навчання та контролю знань на базі Internet- технологій в післядипломному навчанні (на прикладі медичних вузів) Код дисциплины диссертации: 01.05.03Федорук Павло Іванович2001
Стаціонарні і динамічні моделі та методи розподілу гідроресурсу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фінін Георгій Семенович2001
Теорія квадратичних та білінійних оцінок невідомої дисперсії і коефіцієнта коваріації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Тупко Наталія Петрівна2001
Теорія інтегрованих композиційно-номінативних моделей програм Код дисциплины диссертации: 01.05.03Нікітченко Микола Степанович2001
Узагальнені кон'юнктивні перетворення та їх застосування в теорії функцій двозначної логіки Код дисциплины диссертации: 01.05.01Мич Ігор Андрійович2001
Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Кондратенко Вікторія Олександрівна2001
Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кравець Наталя Сергіївна2001
Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів. Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ревенчук Ілона Анатоліївна2001
Аналіз та оптимізація фізичних процесів для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Константінов Володимир Володимирович2001
Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Вільчінська Ольга Сергіївна2001
Комп'ютерне моделювання задач вигину, коливань та стійкості елементів тонкостінних коснтрукцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шматко Олександр Віталійович2001
Мiнiмаксне прогнозування розв'язкiв початково-крайових задач спряження для параболiчних рiвнянь в умовах невизначенностi. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Зайцев Юрій Анатолійович2001
Математична модель та метод наближеного розв'язання задачі упакування опуклих багатогранників Код дисциплины диссертации: 01.05.02Магдаліна Ігор Валерійович2001
Математичне моделювання в задачах оптимізації складних динамічних систем на основі принципу найменшої дії Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гассан Шобаш2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины