Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Методи та засоби розв'язання слабоструктурованих задач формування розкладів та розподілу ресурсів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Верес Олег Михайлович2002
Методики перенацілюваної генерації коду для мікропроцесорних архітектур з нерегулярним довгим командним словом Код дисциплины диссертации: 01.05.03Куйвашев Дмитро Васильович2002
Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Cеменов Володимир Вікторович2002
Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від розв'язків крайових задач Код дисциплины диссертации: 01.05.04Ковалюк Алекс2002
Оптимальне керування для деяких систем нейромережного типу Код дисциплины диссертации: 01.05.04Берадзе Майя Сашураївна2002
Оптимізація системи керування якістю зображення в адаптивних телескопах Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мудрагель Сергій Олександрович2002
Процедури керування множинним доступом у системах із паралельною пакетною обробкою Код дисциплины диссертации: 01.05.04Гонтаренко Ірина Сергіївна2002
Робастні алгоритми еліпсоїдального оцінювання з неповним кроком Код дисциплины диссертации: 01.05.04Сальнікова Наталія Геннадіївна2002
Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальних даних. Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ковальчук Андрiй Михайлович2002
Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Янчук Валентин Миколайович2002
Синтез дискретних моделей вибору рішень на основі знань. Код дисциплины диссертации: 01.05.01КОЗЛОВА Маргарита Геннадіївна2002
Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуца Олег Миколайович2002
Аксиоматические модели и методы проектирования лингвистических трансляторов Код дисциплины диссертации: 01.05.03Кондратенко Виктория Александровна2001
Алгебро-логические методы описания арифметических отношений и их применение при создании рациональных структур вычислителей Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ревенчук Илона Анатольевна2001
Алгебры предикатных операций и их применение в системах искусственного интеллекта Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кравец Наталья Сергеевна2001
Анализ и оптимизация физических процессов для аэродинамического совершенствования венцов турбомашин Код дисциплины диссертации: 01.05.04Константинов Владимир Владимирович2001
Багатокритеріальні моделі та методи у задачах управління ризиками Код дисциплины диссертации: 01.05.02Приварнікова Анастасія Олегівна2001
Взвешенная псевдоинверсия и условно корректные эллиптические краевые задачи в математическом моделировании: теория, математические модели, вычислительные методы Код дисциплины диссертации: 01.05.02Галба Евгений Федорович2001
Граничний аналіз задач векторної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Рудянова Тетяна Миколаївна2001
Интеллектуальные компоненты для анализа и прогнозирования ситуации в системах поддержки принятия решений (на примере управления предприятием) Код дисциплины диссертации: 01.05.03Диалло Сори Кокума2001
Компьютерное моделирование задач изгиба, колебаний и устойчивости элементов тонкостенных конструкций Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шматко Александр Витальевич2001
Математическая модель и метод приближенного решения задачи упаковки выпуклых многогранников Код дисциплины диссертации: 01.05.02Магдалина Игорь Валерьевич2001
Математическое и компьютерное моделирование параметров объектов с источниками выбросов вредных веществ в атмосферу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Резникова Светлана Юльевна2001
Математическое моделирование в задачах оптимизации сложных динамических систем на основе принципа наименьшего действия Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гассан Шобаш2001
Математична модель для управління технологічним процесом зволоження зерна на базі нечіткої логіки Код дисциплины диссертации: 01.05.02Скидан Ольга Юріївна2001
Математична модель мовного сигналу для біотехнічної системи реабілітації функції мовного апарату Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шадріна Галина Михайлівна2001
Математичне моделювання електромагнетних процесів з урахуванням явища гістерезису Код дисциплины диссертации: 01.05.02Грицків Юрій Іванович2001
Математичне моделювання коливань рідини в баках з перегородками Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кулик Анатолій Борисович2001
Математичне моделювання розповсюдження хвиль у волоконних світловодах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коцюбинський Володимир Юрійович2001
Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи їх реалізації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Демидович Олександр Вікторович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины