Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Моделі типу Леонтьєва - Форда, чисельні методи розв'язання задач великої розмірності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чорней Наталія Борисівна2002
Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними об'єктами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Скакаліна Олена Вікторівна2002
Моделі і методи паралельного упорядкування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фірсов Олександр Дмитрович2002
Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Семенов Володимир Вікторович2002
Операційні методи моделювання та обробки сигналів при моніторингу динамічних систем в програмних середовищах Mathematika та LabVIEW Код дисциплины диссертации: 01.05.02Воронова Ольга Сергіївна2002
Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Жигайло Ольга Олександрівна2002
Оптимальное управление для некоторых систем нейросетевого типа Код дисциплины диссертации: 01.05.04Берадзе Майя Сашураевна2002
Оптимизация системы управления качеством изображения в адаптивных телескопах Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мудрагель Сергей Александрович2002
Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами Код дисциплины диссертации: 01.05.04Верченко Андрій Петрович2002
Проблема Ляпунова в задачах синтезу нелінійних систем управління Код дисциплины диссертации: 01.05.02Задорожний Володимир Фотійович2002
Процедуры управления множественным доступом в канале с параллельной пакетной обработкой Код дисциплины диссертации: 01.05.04Гонтаренко Ирина Сергеевна2002
Разработка методов и алгоритмов решения задачи Штейнера на плоскости Код дисциплины диссертации: 01.05.01Донец Андрей Георгиевич2002
Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами Код дисциплины диссертации: 01.05.04Капустян Олена Анатоліївна2002
Робастные алгоритмы эллипсоидального оценивания с неполным шагом Код дисциплины диссертации: 01.05.04Сальникова Наталья Геннадиевна2002
Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальних даних Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ковальчук Андрій Михайлович2002
Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Янчук Валентин Миколайович2002
Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коломієць Олександр Вікторович2002
Синтез дискретных моделей выбора решений на основе знаний Код дисциплины диссертации: 01.05.01Козлова Маргарита Геннадьевна2002
Статистичний аналіз прихованих періодичностей в системах для визначення характеристик технічних об'єктів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Драбич Олег Петрович2002
Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.03Буй Дмитро Борисович2002
Узгоджувальні економіко-математичні моделі та методи їх обчислення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Алєксєєв Дмитро Анатолійович2002
Алгоритми розв'язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття Код дисциплины диссертации: 01.05.01Степанчук Тетяна Федорівна2002
Аналіз інваріантних множин в динамічних об'єктах нейромережного типу. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Мнацаканян Міранда Робертовна2002
Зважена псевдоінверсія і умовно коректні еліптичні крайові задачі в математичному моделюванні: теорія, математичні моделі, обчислювальні методи Код дисциплины диссертации: 01.05.02Галба Євген Федорович2002
Математичне моделювання надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яковенко Вадим Олександрович2002
Математичне та ком'пютерне моделювання параметрів об'єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Резнікова Світлана Юліївна2002
Математичне та комп'ютерне моделювання процесiв транспорту речовини в органiчних електрохемiлюмiнесцентних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Свiрь Iрина Борисiвна2002
Математичні моделі роторів у системах діагностики обертаючих вузлів сільськогосподарських машин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ляшенко Сергій Олексійович2002
Методи розв'язку некоректних задач ідентифікації дискретних динамічних систем. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Панова Наталія Володимирівна Панова Наталия Владимировна Panova Nataliya Vladimirovna2002
Методи та засоби комп'ютерної реалізації інтегро-диференційних моделей динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Контрерас Дмитро Едгарович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины