Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Граничний аналіз параметризованих варіаційних нерівностей Код дисциплины диссертации: 01.05.01Мусейко Олег Володимирович2002
Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коробова Марина Віталіївна2002
Дослідження властивостей математичних моделей комбінаторних задач оптимізації на полірозміщеннях та розробка методу і алгоритму комбінаторного відсікання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ємець Єлизавета Михайлівна2002
Дослідження критичних випадків стійкості нелінійних систем з квадратичною правою частиною та моделей зі слабким запізненням Код дисциплины диссертации: 01.05.04Бендіткіс Дмитро Борисович2002
Дослідження чисельних методів для математичних моделей стаціонарних процесів в областях довільної форми Код дисциплины диссертации: 01.05.02Войцеховський Сергій Олександрович2002
Екстремальні розклади повних графів: існування, перелік Код дисциплины диссертации: 01.05.01Петренюк Анатолій Якович2002
Задачі наближення-ухилення у лінійних іграх з обмеженнями на ресурси Код дисциплины диссертации: 01.05.04Рижкова Ірина Львівна2002
Интерактивная модель перевода технических заданий в систему булевых формул Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуца Олег Николаевич2002
Математические модели роторов в системах диагностики вращающихся узлов сельскохозяйственных машин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ляшенко Сергей Алексеевич2002
Математическое и компьютерное моделирование процессов транспорта вещества в органических электрохемилюминесцентных системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Свирь Ирина Борисовна2002
Математическое моделирование сверхвысокочастотных и тепловых процессов в областях с подвижными границами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яковенко Вадим Александрович2002
Математична та імітаційна модель зображення для задачі Х-променевої локальної томографії Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рафа Тарас Миколайович2002
Математичне моделювання вуглецевого балансу екосистем Карпатського регіону України Код дисциплины диссертации: 01.05.02Густі Микола Іванович2002
Математичне моделювання прямих та обернених задач екології Код дисциплины диссертации: 01.05.02Благовещенська Тетяна Юріївна2002
Математичне моделювання фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мартинюк Петро Миколайович2002
Математичні моделі та методи комп'ютерного моделювання процесу екстракції цукру в похилому дифузійному апараті Код дисциплины диссертации: 01.05.02Горячев Георгій Володимирович2002
Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Волох Людмила Василівна2002
Метод оцінювання функції у моделюванні кривих та поверхонь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.05.02Берник Олена Валеріївна2002
Методики перенацілюваної компіляції для мікропроцесорних архітектур з довгим командним словом Код дисциплины диссертации: 01.05.03Куйвашев Дмитро Васильович2002
Методы и средства компьютерной реализации интегродифференциальных моделей динамических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Контрерас Дмитрий Эдгарович2002
Методы решения некоторых задач идентификации дискретных динамических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.04Панова Наталия Владимировна2002
Методы решения сложных задач дискретной оптимизации Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шило Владимир Петрович2002
Минимаксное оценивание по неполным данным функционалов от решений краевых задач Код дисциплины диссертации: 01.05.04Ковалюк Алекс2002
Моделирование и оптимальное управление процессами трансформирования отношений собственности и инфляции Код дисциплины диссертации: 01.05.04Гоголадзе Нино Гурамовна2002
Моделювання втратного стиску зображень з використанням елементів теорії полюсів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коваль Олексій Ігорович2002
Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Павич Наталія Ярославівна2002
Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бритковський Василь Михайлович2002
Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тарасов Дмитро Олександрович2002
Моделювання транслятора структур даних електромеханічних схем друкарських машин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Овсяк Олександр Володимирович2002
Моделювання інтелектуальних інформаційних систем з індуктивною компонентою Код дисциплины диссертации: 01.05.02Литвин Василь Володимирович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины