Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.04Матусов Юрій Петрович2009
Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.05.02Макар Ігор Григорович2009
Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Боднар Тарас Дмитрович2009
Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Музичук Андрій Анатолійович2009
Про розв'язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах Код дисциплины диссертации: 01.05.01Нечай Ігор Вікторович2009
Програмні засоби дослідження багатозв'язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями Код дисциплины диссертации: 01.05.03Тихоход Володимир Олександрович2009
Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах Код дисциплины диссертации: 01.05.01Ємець Олександра Олегівна2009
Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання Код дисциплины диссертации: 01.05.03Горностай Марія Павлівна2009
Розробка інструментальних засобів для перевірки формальних моделей асинхронних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Колчин Олександр Валетнинович2009
Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марківського типу Код дисциплины диссертации: 01.05.04Селін Юрій Миколайович2009
Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою Код дисциплины диссертации: 01.05.04Грицюк Юрій Іванович2009
Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бондарева Катерина Сергіївна2009
Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Джалладова Ірада Агаверді-кизи2009
Статистичні методи моделювання багатовимірних лінійних систем в умовах структурної невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Саричев Олександр Павлович2009
Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного мережевого трафіка Код дисциплины диссертации: 01.05.02Радівілова Тамара Анатоліївна2009
Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бойко Юрій2009
Стійкість стохастичних динамічних систем з післядією нейтрального типу Код дисциплины диссертации: 01.05.01Малик Ігор Володимирович2009
Теорія дескриптивних середовищ та її застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.03Редько Ігор Володимирович2009
Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених вольтеррівських моделей. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чернишенко Всеволод Сергійович2009
Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Франко Юрій Павлович2009
Формалізація засобів моделювання нелінійних нестаціонарних систем автоматичного керування в просторі приросту параметрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Поремський Юрій Віталійович2009
Формалізація моделі "сутність-зв'язок": типи сутностей, типи зв'язків та їх обмеження Код дисциплины диссертации: 01.05.03Сільвейструк Людмила Миколаївна2009
Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання напівпровідникових біосенсорних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Россохата Наталія Олексіївна2009
Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Вєщунов Валентин Володимирович2008
Адаптивні схеми методу скінченних елементів для сингулярно збурених варіаційних задач конвекції-дифузії Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сінчук Юрій Олександрович2008
Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сергієнко Тетяна Іванівна2008
Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах Код дисциплины диссертации: 01.05.04Фартушний Іван Дмитрович2008
Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сердюк Марина Євгеніївна2008
Дослiдження систем обслуговування з обмеженою чергою Код дисциплины диссертации: 01.05.04Братійчук Андрій Миколайович2008
Ефективність байєсівських методів розпізнавання Код дисциплины диссертации: 01.05.01Білецький Борис Олександрович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины