Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Оптимизация и прогнозирование характеристик металлургических процессов адаптивными синергированными и гибридными моделями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лысая Наталья Викторовна2004
Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній Код дисциплины диссертации: 01.05.04Горобець Олександр Вікторович2004
Программно-алгоритмические средства моделирования и визуализации движения космических аппаратов на параллельных вычислительных системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Пиза Наталья Дмитриевна2004
Разработка моделей фрактальных структур металлических материалов Код дисциплины диссертации: 01.05.02Помулев Валерий Валериевич2004
Разработка численно-аналитического метода исследования перехода от регулярной к хаотической динамике в нелинейных системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Манучарян Гаянэ Валериковна2004
Решение задач оптимального представления числовых графов и исследование условий построения на них эффективных алгоритмов Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шулинок Ирина Эдуардовна2004
Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо- частотній області Код дисциплины диссертации: 01.05.02Наконечний Адріан Йосифович2004
Синтез математических моделей линейных динамических систем методами компараторной идентификации Код дисциплины диссертации: 01.05.02Воскобойник Олег Николаевич2004
Аналіз резонансних та нелінійних динамічних процесів стосовно проблем управління плазмою та теорії гідромагнітного динамо Код дисциплины диссертации: 01.05.04Логінов Олексій Олексійович2003
Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж Код дисциплины диссертации: 01.05.04Лебєдєв Євген Олександрович2003
Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Вітько Олександра Валеріївна2003
Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Баран Ігор Олегович2003
Дослідження методів удосконалення нейронної асоціативної пам'яті та її застосування в гібридних модульних нейромережах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Сичов Олександр Сергійович2003
Еталонні моделі символьної обробки Код дисциплины диссертации: 01.05.03Вінник Вадим Юрійович2003
Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об'єктів та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Романова Тетяна Євгеніївна2003
Класифікаційні моделі та системні методи інформаційної підготовки та підтримки багатокритеріальних рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.04Нестеренко Оксана Олексіївна2003
Лінійні дискретні ігрові задачі з розмитими множинами Код дисциплины диссертации: 01.05.01Онищенко Вікторія Валеріївна2003
Математична модель ритмічного біосигналу в задачах фотоплетизмодіагностики Код дисциплины диссертации: 01.05.02Млинко Богдана Богданівна2003
Математичне забезпечення системи автоматизації розрахунків фізико- механічних полів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лєжніна Наталія Андріївна2003
Математичне моделювання дифузійного перенесення тепла і маси у середовищах з тонкими покриттями та включеннями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дяконюк Лілія Миколаївна2003
Математичне моделювання квазістаціонарних та нестанціонарних температурних полів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кирилаха Наталія Григорівна2003
Математичне моделювання релаксаційних процесів тепломасопереносу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Булавацький Володимир Михайлович2003
Математичне моделювання та синтез розкочувальних фарбових систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Зіненко Роксолана Григорівна2003
Математичне моделювання фізико-механічних полів з гвинтовим типом симетрії методом R-функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Максименко-Шейко Кирило Володимирович2003
Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Огір Олександр Степанович2003
Математичні моделі та методи для векторних задач оптимізації організаційних структур та землекористування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рябенко Антон Євгенович2003
Математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гера Богдан Васильович2003
Методи комп'ютерного дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними Код дисциплины диссертации: 01.05.02Хіміч Олександр Миколайович2003
Методи отримання та обробки кардинальних експертних оцінок Код дисциплины диссертации: 01.05.03Циганок Віталій Володимирович2003
Методи розв'язання складних задач дискретної оптимізації Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шило Володимир Петрович2003

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины