Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичні моделі та комп'ютерна система визначення ціни валютних кредитів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Баньчик Данута2004
Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Любченко Валентин Анатолійович2004
Математичні моделі та інструментальні засоби компараторної ідентифікації переваг особи, що приймає рішення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шило Наталія Сергіївна2004
Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Машталір Сергій Володимирович2004
Методи та засоби організації дедуктивних баз даних Код дисциплины диссертации: 01.05.04Летучий Дмитро Олександрович2004
Методи та засоби реінженерії мобільних застосувань із графічним інтерфейсом Код дисциплины диссертации: 01.05.03Пантелеймонов Андрій Анатолійович2004
Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю Код дисциплины диссертации: 01.05.01Молдавська Еліна Моісовна2004
Методи інтерполяції функцій двох змінних Код дисциплины диссертации: 01.05.02Богач Ілона Віталіївна2004
Модель, методи та алгоритми розповсюдження лісових пожеж Код дисциплины диссертации: 01.05.02Граб Марина Віталіївна2004
Моделювання людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом Код дисциплины диссертации: 01.05.02Семенець Дмитро Анатолійович2004
Моделювання поведінки нестаціонарних релейних систем, що самоналаштовуються, в просторі приростів параметрів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Хазін Марат Борисович2004
Моделювання примусового повітрообміну в локальних системах подачі повітря Код дисциплины диссертации: 01.05.02Фаст Володимир Миколайович2004
Моделювання систем керування потокорозподілом в межах теплопостачання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Паночишин Юрій Миколайович2004
Моделювання та оптимізація комплексу операцій обслуговування кораблів у порту Код дисциплины диссертации: 01.05.02Марецький Януш2004
Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Глонь Ольга Віталіївна2004
Моделювання і обробка інформації для сенсорів з керованим чутливим елементом Код дисциплины диссертации: 01.05.04Плішко Нінель Леонідівна2004
Моделі корекції редукованих бінарних розв'язуючих дерев Код дисциплины диссертации: 01.05.01Дюлічева Юлія Юріївна2004
Моделі та методи сегментації границь зображень нерегулярного вигляду на основі адаптованих масок Код дисциплины диссертации: 01.05.02Смеляков Кирило Сергійович2004
Моделі та інструментальні засоби управління розвитком підприємства Код дисциплины диссертации: 01.05.02Солодовник Ганна Валеріївна2004
Мінімаксне оцінювання параметрів еліптичних і параболічних рівнянь в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Грищук Наталія Василівна2004
Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром Код дисциплины диссертации: 01.05.04Верес Максим Миколайович2004
Нелінійні динамічні моделі в задачах фінансової математики та теорії ризику Код дисциплины диссертации: 01.05.01Пепеляєва Тетяна Володимирівна2004
Параметрична подібність в задачах оптимального керування електричними системами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Собчук Наталія Валеріївна2004
Прискорене моделювання рідкісних подій в різних умовах завантаження системи обслуговування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шумська Алла Антонівна2004
Програмне забезпечення для автоматизації управління потоками обробки даних в оперативно-організаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Соболь Хенрика2004
Програмно-алгоритмічні засоби моделювання та візуалізації руху космічних апаратів на паралельних обчислювальних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Піза Наталя Дмитрівна2004
Розв'язання задач оптимального представлення числових графів та дослідження умов побудови на них ефективних алгоритмів Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шулінок Ірина Едуардівна2004
Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження переходу від регулярної до хаотичної динаміки в нелінійних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Манучарян Гаяне Валериківна2004
Синтез математичних моделей лінійних дінамічних систем методами компараторної ідентифікації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Воскобойник Олег Миколайович2004
Системний аналіз та оптимізація параметрів видань у видавничо- поліграфічних процесах Код дисциплины диссертации: 01.05.04Піх Ірина Всеволодівна2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины