Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Моделі і методи опису форми дисперсних утворень при емульгуванні рідких палив Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рузова Тетяна Олександрівна2005
Моделі і методи інженерії якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Коваль Галина Іванівна2005
Представление автоматов определяющими соотношениями их поведения Код дисциплины диссертации: 01.05.01Сенченко Алексей Сергеевич2005
Программные средства моделирования модульных нейронных сетей и их применение Код дисциплины диссертации: 01.05.03Куссуль Алла Александровна2005
Разработка помехоустойчивых методов идентификации цвета при обработке изображений во встроенных системах распознавания Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лау Габриеле2005
Розробка методів обґрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел, Код дисциплины диссертации: 01.05.01Глазунов Микола Михайлович,2005
Статистичні методи, алгоритми та програмні засоби розпізнавання у медичних дослідженнях Код дисциплины диссертации: 01.05.04Романов Андрій Вікторович2005
Аналіз стохастичних динамічних систем з пуассонівськими збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.05.04Нікітін Анатолій Володимирович2004
Аналітико-числове розв'язування одного класу нелінійних задач з вільною фазою Код дисциплины диссертации: 01.05.02Булацик Олена Олександрівна2004
Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шуміліна Наталія Володимирівна2004
Дослідження байєсівських процедур розпізнавання, побудованих на основі однорідних ланцюгів Маркова Код дисциплины диссертации: 01.05.01Вагіс Олександра Анатоліївна2004
Дослідження динамічних характеристик нелінійних систем за допомогою функцій Ляпунова, інтегральних та векторних співвідношень Код дисциплины диссертации: 01.05.04Городецький Віктор Георгійович2004
Застосування балансного наближення чебишовськими раціональними сплайнами для моделювання сенсорів фізичних величин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лаушник Оксана Ігорівна2004
Квадратичне розпізнавання множин та дослідження гладких метрик Код дисциплины диссертации: 01.05.04Рубльов Богдан Владиславович2004
Кероване проектування документообігу в управлінських інформаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Задорожна Наталія Тимофіївна2004
Комп'ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в Інтернет- технологіях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Мушак Андрій Ярославович2004
Критеріальне моделювання якості функціонування регулюючих пристроїв в задачах оптимального керування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Комар Вячеслав Олександрович2004
Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Дорофєєв Олександр Анатолійович2004
Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи Код дисциплины диссертации: 01.05.02Сердюцька Людмила Федорівна2004
Математичне моделювання дифузійних процесів в електрохімічних системах з мікроелектродами різних геометричних форм Код дисциплины диссертации: 01.05.02Олійник Олександр Ігорович2004
Математичне моделювання комп'ютерного томографа з використанням прямого методу Фур'є та сплайн-інтерлінації функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бабенко Крістіна Євгеніївна2004
Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури Код дисциплины диссертации: 01.05.02Міца Олександр Володимирович2004
Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв Код дисциплины диссертации: 01.05.02Білий Леонід Адамович2004
Математичне моделювання та оптимізація процесів неперервного вальцювання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Буцкі Роберт2004
Математичне моделювання фільтраційних деформацій в грунтах з урахуванням взаємовпливу характеристик середовища та процесу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Каштан Сергій Степанович2004
Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кацив Самоїл Шулімович2004
Математичні моделі електромагнітних, гідродинамічних та теплообмінних процесів в установці ківш-піч Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кучаєв Олександр Андрійович2004
Математичні моделі процесу адаптації організму до гіпоксії та їх аналіз Код дисциплины диссертации: 01.05.02Биць Олексій Вікторович2004
Математичні моделі процесу прийняття рішень щодо інвестування соціальної сфери та його інформаційна підтримка Код дисциплины диссертации: 01.05.02Трусова Тетяна Вікторівна2004
Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв'язку та Інтернет-технологій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Колуд Роберт2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины