Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ткаченко Олексій Миколайович2005
Методи і алгоритми розпізнавання графів на передфрактальність і їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.01Бобильова Олена Володимирівна2005
Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Литвиненко Ярослав Володимирович2005
Моделі та ефективні методи організації циклічних процесів в класі задач типу комівояжера Код дисциплины диссертации: 01.05.02Плечистий Дмитро Дмитрович2005
Моделі та методи моделювання зображень хімічних виразів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Нерода Тетяна Валентинівна2005
Моделі та методи організаційно-технологічної структури дискретних процесів виробництва Код дисциплины диссертации: 01.05.02Тарандушка Людмила Анатоліївна2005
Моделі та методи теорії побудови і кодування високоефективних просторових k-значних структур Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коноплянко Зеновій Дмитрович2005
Моделі і методи розв'язання задач маршрутизації при ліквідації наслідків техногенних аварій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коба Костянтин Миколайович2005
Моделі і методи інженерної якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Коваль Галина Іванівна2005
Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Коротун Тетяна Михайлівна2005
Моделі і наближені методи комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуляницький Леонід Федорович2005
Нечіткі моделі та еволюційні методи оптимізації при створенні авіаційних двигунів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бакуменко Ніна Станіславівна2005
Оптимізація та прогнозування характеристик металургійних процесів адаптивними синергірованими і гібридними моделями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лиса Наталія Вікторівна2005
Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гончаров Артем Володимирович2005
Програмні засоби моделювання модульних нейронних мереж та їх використання Код дисциплины диссертации: 01.05.03Куссуль Алла Олександрівна2005
Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бєлоусова Наталія Борисівна2005
Розробка ПАРКС-JAVA технології паралельного програмування на комп'ютерних мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дерев'янченко Олександр Валерійович2005
Розробка завадостійких методів ідентифікації кольору при обробці зображень у вбудованих системах розпізнавання Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лау Габрієлє2005
Розробка методів обгрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел Код дисциплины диссертации: 01.05.01Глазунов Микола Михайлович2005
Розробка методів обгрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел Код дисциплины диссертации: 01.05.01Глазунов Микола Михайлович2005
Розробка моделей фрактальних структур металевих матеріалів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Помулєв Валерій Валерійович2005
Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуляницький Леонід Федорович2005
Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.02Хусаїнов Тимур Ділюсович2005
Розробка та системний аналіз математичних моделей для розв'язування прикладних задач інвестиційного менеджменту Код дисциплины диссертации: 01.05.04Рутицька Владислава Валеріївна2005
Розробка інтегрованих алгебро-алгоритмічних моделей: елементи теорії, інструментарій, застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.03Яценко Олена Анатоліївна2005
Системний аналіз екологічно небезпечних процесів Код дисциплины диссертации: 01.05.04Заводник Вячеслав Владленович2005
Системний аналіз процесу реагування на виклик підрозділів регіональної оперативно-рятувальної служби Код дисциплины диссертации: 01.05.04Рак Тарас Євгенович2005
Спектральний аналіз за методом динамічних інваріантів в задачах моделювання процесів в телекомунікаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Буняк Юрій Анатолійович2005
Структурні моделі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв'язаності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Скорюкова Яніна Германівна2005
Удосконалення процесу додрукарської підготовки видань на підставі побудови і дослідження його моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.02Калиній Ірина Василівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины