Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів Код дисциплины диссертации: 01.05.01Марченко Олександр Олександрович2005
Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі Код дисциплины диссертации: 01.05.03Матвєєва Людмила Євгенівна2005
Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.05.04Хітько Іван Володимирович2005
Верифікація та тестування інтерактивних систем, специфікованих за допомогою базових протоколів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Летичевський Олександр Олександрович2005
Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла Код дисциплины диссертации: 01.05.02Зуб Станіслав Сергійович2005
Граничні теореми для керованих систем Код дисциплины диссертации: 01.05.04Лисак Наталія Пилипівна2005
Дослідження властивостей цифрових дерев з адаптивним гілкуванням Код дисциплины диссертации: 01.05.03Резнік Юрій Олександрович2005
Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебування на орбіті Код дисциплины диссертации: 01.05.02Коба Олена Вікторівна2005
Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії Код дисциплины диссертации: 01.05.01Кошкіна Наталія Василівна2005
Засоби формалізації математичних знань та міркувань: теоретичні та практичні аспекти Код дисциплины диссертации: 01.05.01Паскевич Андрій Юрійович2005
Зображення автоматів за допомогою визначальних співвідношень їх поведінки Код дисциплины диссертации: 01.05.01Сенченко Олексій Сергійович2005
Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделі багатофакторного оцінювання методами генетичної селекції Код дисциплины диссертации: 01.05.02Булавін Дмитро Олексійович2005
Комплексний аналіз поведінки користувачів комп'ютерних систем на основі нейромережевих моделей Код дисциплины диссертации: 01.05.04Скакун Сергій Васильович2005
Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з неітераційним навчанням Код дисциплины диссертации: 01.05.04Павлюк Олена Миколаївна2005
Логіко-алгоритмічний аналіз процесів авторизації в динамічних коаліційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Зубенко Антон Віталійович2005
Локальні алгоритми та їх ефективна реалізація в багатопроцесорних обчислювальних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гулаєва Наталія Михайлівна2005
Макромоделі нелінійних динамічних систем із неперіодичними процесами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Олива Олег Васильович2005
Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Петровська Інга Ростиславівна2005
Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини Код дисциплины диссертации: 01.05.02Оробчук Богдан Ярославович2005
Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ванін Віктор Антонович2005
Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація- конвекція-дифузія" з післядією Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бомба Андрій Ярославович2005
Математичне моделювання радіоекологічного стану територіально-розподілених об'єктів на прикладі Житомирської області Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яцишин Андрій Васильович2005
Математичні моделі вентильного реактивного двигуна з буферами енергії для проектування їх електромеханічного перетворювача Код дисциплины диссертации: 01.05.02Аль Зубі Омар Радхі Акіл2005
Математичні моделі й чисельні методи розв'язування нелінійних задач синтезу антенних решіток з ідеально провідних випромінювачів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Клакович Леся Миронівна2005
Математичні моделі надійності ремонтованих об'єктів на основі розширення простору станів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Щербовських Сергій Володимирович2005
Математичні моделі неоднорідних процесів масодинаміки та їх застосування в задачах оптимізації основних характеристик систем масового обслуговування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гибкіна Надія Валентинівна2005
Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Марецька Ельжбета2005
Математичні тривимірові моделі та методи аналізу в'язких течій для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Угрюмов Михайло Леонідович2005
Методи й алгоритми розв'язування оптимізаційних задач на розміщення з додатковими умовами Код дисциплины диссертации: 01.05.01Барболіна Тетяна Миколаївна2005
Методи та засоби алгебраїчного програмування в розробці математичних програмних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.03Волков Владислав Анатолійович2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины