Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними Код дисциплины диссертации: 01.05.04Рябікова Ганна Володимирівна2006
Прямі та обернені задачі при керуванні деформованим станом адаптивних дзеркал телескопів в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Максимюк Любов Володимирівна2006
РОЗРОБКА ПАРКС-JAVA ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ Код дисциплины диссертации: 01.05.03Дерев’янченко Олександр Валериевич2006
Развитие теории математического моделирования сложных гомеостатических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лапта Сергей Иванович2006
Разработка методов и алгоритмов решения задач о математическом сейфе Код дисциплины диссертации: 01.05.01Чжан Бинь2006
Разработка методов регрессионного анализа, использующих априорную информацию в виде ограничений на параметры Код дисциплины диссертации: 01.05.01Корхин Арнольд Самуилович2006
Решение задач изоморфизма и нахождения хроматического числа на числовых графах Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шулинок Георгий Александрович2006
Решение задач о построении дискретных образов с помощью цветных шаблонов Код дисциплины диссертации: 01.05.01Самер И. М. Альшаламе2006
Розв'язання задач ізоморфізму та знаходження хроматичного числа на числових графах Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шулінок Георгій Олександрович2006
Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Лапта Сергій Іванович2006
Розкладання графів Код дисциплины диссертации: 01.05.01Протасова Ксенія Дмитрівна2006
Розробка математичних методів і алгоритмів для розв'язування задач моделювання вимірювально-обчислювальних систем надвисокої роздільної здатності Код дисциплины диссертации: 01.05.02Заворотний Андрій Леонідович2006
Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови Код дисциплины диссертации: 01.05.02Чирун Любомир Вікторович2006
Розробка методів прискореного моделювання та стохастичної оптимізації в корпоративних моделях Код дисциплины диссертации: 01.05.02Єлейко Тарас Ярославович2006
Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з квадратичною нелінійністю Код дисциплины диссертации: 01.05.02Грицай Ірина Валеріївна2006
Системы с нечеткой логикой в задачах прогнозирования и классификации Код дисциплины диссертации: 01.05.02Севаее Фатма М2006
Статистичне моделювання дендритів нейронів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бондаренко Яна Сергіївна2006
Стохастические модели календарного технического обслуживания производственных систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Приходько Роман Александрович2006
Стохастичні моделі календарного технічного обслуговуваня виробничих систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Приходько Роман Олександрович2006
Структурный и параметрический синтез прогнозных моделей бизнес-процессов в условиях дефицита маркетинговой информации Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кононенко Антонина Викторовна2006
Стійкість і оцінювання розв'язків стохастичних динамічних систем нейтрального типу з пуассоновими збурюваннями Код дисциплины диссертации: 01.05.02Береза Віталій Юрійович2006
Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кошулько Олексій Анатолійович2006
Удосконалення математичної моделі прихованого марковського дерева в задачах попередньої обробки та компресії зображень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Капшій Олег Вірославович2006
Ідентифікація і адаптивне керування на основі багатогранних множинних оцінок. Код дисциплины диссертации: 01.05.04Шевченко Володимир Миколайович2006
Інтелектуалізація та впорядкування інтерфейсів систем електронного документообігу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Гречко Анастасія Валеріївна2006
Інтервальне моделювання складних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бойко Олексій Романович2006
Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику Код дисциплины диссертации: 01.05.04Жуковська Ольга Анатоліївна2006
Алгебраїчні методи в теорії нейронної асоціативної пам'яті Код дисциплины диссертации: 01.05.02Новицький Дмитро Вадимович2005
Алгоритми для систем з тепліцевими ламбда-матрицями та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ковальчук Ольга Ярославівна2005
Алгоритми модулярної арифметики великих чисел Код дисциплины диссертации: 01.05.01Мекуш Оксана Григорівна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины