Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичне моделювання стрічкопровідних систем ротаційних машин Код дисциплины диссертации: 01.05.02Хмельницька Ірина Миколаївна2006
Математичне моделювання та обчислювальні методи Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рузова Тетяна Олександрівна2006
Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Камінський Вячеслав Вікторович2006
Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гребеннік Ігор Валерійович2006
Математичні моделі та методи розв'язання задач оптимізації параметрів промислових джерел забруднення екосистеми Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гайдусь Андрій Юрійович2006
Математичні моделі функціонування багатопотокових гнучких автоматизованих ліній і оптимізація параметрів їх міжопераційних накопичувачів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Філіпович Олег Вікторович2006
Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Посвятенко Всеволод Петрович2006
Метод и средства оценивания свойств повторно используемых компонентов программного обеспечения Код дисциплины диссертации: 01.05.03Хоменко Владимир Анатольевич2006
Метод побудови програмного забезпечення систем дистанційного навчання Код дисциплины диссертации: 01.05.03Хальдун Дакак Набіль2006
Метод построения программного обеспечения систем дистанционного обучения Код дисциплины диссертации: 01.05.03Хальдун Дакак Набиль2006
Методи та засоби пiдвищення ефективностi передачi даних в захищених комунiкацiйних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Луай Дарвiш2006
Методи і засоби прикладного математичного моделювання аномальних дифузійних процесів. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Положаєнко Сергій Анатолійович2006
Методы и алгоритмы оценивания угла прихода гармонического сигнала на антенную решетку при негауссовских помехах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Воробкало Татьяна Васильевна2006
Методы и алгоритмы решения задач синтеза сетей со сложной структурой Код дисциплины диссертации: 01.05.01Шарифов Фирдовси Ахун- оглы2006
Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні Код дисциплины диссертации: 01.05.02Донченко Володимир Степанович2006
Модели и методы обработки данных при обнаружении и оценке параметров траекторий компактной группы малоразмерных космических объектов Код дисциплины диссертации: 01.05.02Саваневич Вадим Евгеньевич2006
Моделирование непрерывных динамических систем нецелого порядка на основе неклассического операционного подхода Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рыбникова Анна Михайловна2006
Моделирование процессов адаптивно-поисковой идентификации нелинейных динамических систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуда Антон Игоревич2006
Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Романишин Юрій Михайлович2006
Моделювання неперервних динамічних систем нецілого порядку на основі некласичного операційного підходу Код дисциплины диссертации: 01.05.02Рибнікова Ганна Михайлівна2006
Моделювання процесів адаптивно-пошукової ідентифікації нелінійних динамичних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гуда Антон Ігорович2006
Моделювання систем розпізнавання на основі показників вірогідності для малих тестових вибірок Код дисциплины диссертации: 01.05.02Таянов Віталій Анатолійович2006
Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі Код дисциплины диссертации: 01.05.02Шаховська Наталія Богданівна2006
Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами Код дисциплины диссертации: 01.05.02Бублик Сергій Борисович2006
Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі Код дисциплины диссертации: 01.05.02Кватер Тадеуш2006
Моделі та методи візуалізації графів для комп'ютерних видавничих систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Басюк Тарас Михайлович2006
Моделі та методи створення і супроводу високопродуктивного розподіленого навчального середовища Код дисциплины диссертации: 01.05.03Глибовець Микола Миколайович2006
Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв'язку з кодовим розділенням каналів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Романюк Вадим Васильович2006
Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур'є функції двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Нечуйвітер Олеся Петрівна2006
Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.05.04Щестюк Наталія Юріївна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины