Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Информатика и кибернетика


Математичне моделювання рівня добробуту населення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Семенов Віктор Васильович2009
Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Квач Юлія Миколаївна2009
Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення Код дисциплины диссертации: 01.05.02Набатова Світлана Миколаївна2009
Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів роботи газотранспортної системи Код дисциплины диссертации: 01.05.02Притула Назар Мирославович2009
Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень Код дисциплины диссертации: 01.05.02Малачівський Петро Стефанович2009
Математичне та програмне забезпечення комп'ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови Код дисциплины диссертации: 01.05.03Давидов Максим Володимирович2009
Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Духопельников Сергій Володимирович2009
Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Піговський Юрій Романович2009
Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображень. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гордієнко Олександр Миколайович2009
Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю Код дисциплины диссертации: 01.05.02Яворська Євгенія Богданівна 2009
Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних засобів захисту інформації Код дисциплины диссертации: 01.05.02Московченко Ілларіон Валерійович2009
Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій Код дисциплины диссертации: 01.05.03Черниш Ольга Олександрівна 2009
Метод дискретних особливостей та комп'ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоскопаралельних структурах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гахов Андрій Володимирович2009
Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Сидоров Євген Миколайович2009
Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій Код дисциплины диссертации: 01.05.02Колеснікова Наталія Володимирівна2009
Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу Код дисциплины диссертации: 01.05.03Глибовець Андрій Миколайович2009
Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Косинський Костянтин Олександрович2009
Методи та засоби організації реляційних баз часово-залежних даних Код дисциплины диссертации: 01.05.03Жежнич Павло Іванович2009
Методи і засоби комп'ютерного моделювання коливальних процесів роторних систем Код дисциплины диссертации: 01.05.02Охріменко Каріна Карловна2009
Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику Код дисциплины диссертации: 01.05.04Пономаренко Володимир Петрович2009
Методи ідентифікації параметрів моделей параметричних коливальних процесів на основі сплайнів Код дисциплины диссертации: 01.05.02Худа Жанна Вікторівна2009
Методи, моделі та програмні засоби обробки ехо-імпульсних зображень шаруватих структур Код дисциплины диссертации: 01.05.02Степаненко Олександр Олексійович2009
Методика оцінювання однорідної обробки даних на кластерних комплексах Код дисциплины диссертации: 01.05.03Ющенко Руслан Андрійович2009
Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт. Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім2009
Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних Код дисциплины диссертации: 01.05.03Мельничин Андрій Володимирович2009
Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах Код дисциплины диссертации: 01.05.02Гаращенко Ірина Володимирівна2009
Моделі бизнес-процесів для проектування інформаційних систем для медичних закладів Код дисциплины диссертации: 01.05.03Кутейба Мох'д Фархан Аль-Шияб2009
Моделі і методи апроксимації границь об'єктів нерегулярного вигляду в системах технічного зору Код дисциплины диссертации: 01.05.02Смелякова Анастасія Сергіївна2009
Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень Код дисциплины диссертации: 01.05.01Лялецький Олександр Олександрович2009
Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території Код дисциплины диссертации: 01.05.02Ночвай Володимир Іванович2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины