Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Магнетизм


Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними намагніченостями шарів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Буханько Артем Федорович2009
Магнітооптичні та магніторефрактивні ефекти в магнітних металевих і металодіелектричних наногранульованих плівках Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кравець Анатолій Федорович2009
ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Мазур Антон Станіславович2009
Спінхвильова оптика в суттєво неоднорідних магнітних структурах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Решетняк Сергій Олександрович2009
Сильні поля розсіяння в системах магнітів з гігантською магнітною анізотропією Код дисциплины диссертации: 01.04.11Самофалов Володимир Миколайович2009
Особливості доменних структур у ферит-гранатових плівках з точкою компенсації і спіновою переорієнтацією Код дисциплины диссертации: 01.04.11Сірюк Юлія Андріївна2009
Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим скороченням спіна Код дисциплины диссертации: 01.04.11Химин Роман Степанович2009
Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності Код дисциплины диссертации: 01.04.11Шурінова Олена Володимирівна2009
Магнітооптичні явища в просторово неоднорідних магнітних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Дадоєнкова Наталія Миколаївна2008
Вплив магнітопружної і магнітодипольної взаємодій на фазові стани гейзенбергівських і негейзенбергівських феромагнетиків Код дисциплины диссертации: 01.04.11Матюнін Дмитро Анатолійович2008
Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектроскопія ЯМР магнітних напівпровідників з домішками та інших матеріалів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Полулях Сергій Миколайович2008
Параметричні магнітоакустичні ефекти у магнітних діелектриках і композитних матеріалах. Код дисциплины диссертации: 01.04.11Руденко Василь Вікторович2008
Магнітні поляритони у центросиметричних антиферомагнітних структурах: ефекти електричного поля Код дисциплины диссертации: 01.04.11Савченко Андрій Сергійович2008
Затухання спінових хвиль в магнетиках з виродженими станами Код дисциплины диссертации: 01.04.11Данилевич Олександр Геннадійович2007
Особенности магниторезонансных свойств низкоразмерных соединений с магнитными ионами Со2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+ Код дисциплины диссертации: 01.04.11Дергачев Константин Георгиевич2007
Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук з магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+ Код дисциплины диссертации: 01.04.11Дергачов Костянтин Георгійович2007
Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною анізотропією Код дисциплины диссертации: 01.04.11Леміш Павло Володимирович2007
Магнітні і транспортні властивості гранульованих і наноструктурованих плівок на основі 3d перехідних металів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Вовк Андрій Ярославович2006
Влияние светового облучения на индуцированные магнитным полем фазовые переходы в оксидах марганца Ca3Mn2Ge3O12 и Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3 Код дисциплины диссертации: 01.04.11Гапон Владислав Игоревич2006
Вплив світла на індуковані магнітним полем фазові переходи в оксидах марганцю Ca3Mn2Ge3O12 і Pr0.6La0.1Ca0.3MnO3 Код дисциплины диссертации: 01.04.11Гапон Владислав Ігорович2006
Магнитная структура и свойства искусственно созданных нано- и гетерогенных материалов Код дисциплины диссертации: 01.04.11Голуб Владимир Олегович2006
Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та гетерогенних матеріалів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Голуб Володимир Олегович2006
Обменное взаимодействие и магнитная структура медьсодержащих металло- органических соединений с водородными связями Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кравчина Оксана Валерьевна2006
Обмінна взаємодія та магнітна структура метало-органічних сполук, що містять мідь, з водневими зв'язками Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кравчина Оксана Валеріївна2006
Волны и неоднородности намагниченности в пространственно модулированных структурах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кучко Андрей Николаевич2006
Хвилі та неоднорідності намагніченості в просторово модульованих структурах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кучко Андрій Миколайович2006
Эволюция магнитных свойств высокоанизотропного ферримагнетика BaFe12O19 при переходе от макро- к нанокристаллу Код дисциплины диссертации: 01.04.11Ольховик Лариса Павловна2006
Еволюція магнітних властивостей високоанізотропного феримагнетика BaFe12O19 при переході від макро- до нанокристала Код дисциплины диссертации: 01.04.11Ольховик Лариса Павлівна2006
ЭПР переходных ионов в кристаллах со структурой перхлората гексагидрата: эффекты температуры и давления Код дисциплины диссертации: 01.04.11Прохоров Андрей Александрович2006
ЕПР перехідних іонів в кристалах з структурою перхлорату гексагідрату: ефекти температури і тиску Код дисциплины диссертации: 01.04.11Прохоров Андрій Олександрович2006

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины