Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Магнетизм


Магнитное упорядочение в сплавах с памятью формы Код дисциплины диссертации: 01.04.11Титенко Анатолий Николаевич2006
Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми Код дисциплины диссертации: 01.04.11Тітенко Анатолій Миколайович2006
Ансамбли магнитных наночастиц с доминирующими дипольными взаимодействиями Код дисциплины диссертации: 01.04.11Каказей Глеб Николаевич2005
Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями Код дисциплины диссертации: 01.04.11Каказей Гліб Миколайович2005
Магнитные, транспортные и резонансные свойства самодопированных и допированных кальцием манганитов Код дисциплины диссертации: 01.04.11Михайлов Владимир Иванович2005
Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Михайлов Володимир Іванович2005
Магнітні та електричні властивості неоднорідних манганітових сполук зі структурою перовскіту Код дисциплины диссертации: 01.04.11Товстолиткін Олександр Іванович2005
Елементарні збудження та квантові фазові переходи у спінових системах низької розмірності Код дисциплины диссертации: 01.04.11Колежук Олексій Костянтинович2004
Магнітна релаксація в двовимірних ансамблях феромагнітних наночастинок Код дисциплины диссертации: 01.04.11Лютий Тарас Володимирович2004
Магнитная релаксация в двумерных ансамблях ферромагнитных наночастиц Код дисциплины диссертации: 01.04.11Лютый Тарас Владимирович2004
Особенности магнитных фазовых переходов в сильно коррелированных и низкоразмерных электронных системах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Макарова Анна Валерьевна2004
Особливості магнітних фазових переходів у сильно корельованих та низьковимірних електронних системах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Макарова Ганна Валеріївна2004
Спонтанні і індуковані магнітним полем спінові конфігурації у багатошарових плівках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe Код дисциплины диссертации: 01.04.11Меренков Дмитро Миколайович2003
Влияние акустических полей на динамику магнитных неоднородностей двухподрешеточных магнитоупорядоченных кристаллов Код дисциплины диссертации: 01.04.11Шитов Анатолий Анатольевич2003
Вплив акустичних полів на динаміку магнітних неоднорідностей двопідграткових магнітовпорядкованих кристалів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Шитов Анатолій Анатолійович2003
Основное состояние и ферромагнитный резонанс в двухслойных обменно- связанных магнитных пленках Код дисциплины диссертации: 01.04.11Ямпольская Галина Ивановна2003
Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках Код дисциплины диссертации: 01.04.11Ямпольська Галина Іванівна2003
Фотоіндукована анізотропія і процеси перемагнічування в гранатових структурах Код дисциплины диссертации: 01.04.11Давиденко Ірина Іванівна2002
Влияние замещения на метамагнетизм в UCoAl Код дисциплины диссертации: 01.04.11Козловская Ирина Константиновна2002
Вплив заміщення на метамагнетизм в UСoAl Код дисциплины диссертации: 01.04.11Козловська Ірина Костянтинівна2002
Локальні ЯМР характеристики іонів Fe3+ та анізотропні магнітні властивості гексаферитів М типу Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кунцевич Станіслав Петрович2002
Особливості відбиття світла від магнітовпорядкованого середовища. Код дисциплины диссертации: 01.04.11Любчанський Максим Ігорович2002
Спонтанные и индуцированные магнитным полем спиновые конфигурации в многослойных пленках Fe/Si, Gd/Co, Gd/Fe" Код дисциплины диссертации: 01.04.11Меренков Дмитрий Николаевич2002
Експериментальне дослідження впливу багатопідграткової магнітної структури на фононні спектри кристалів Код дисциплины диссертации: 01.04.11Цапенко Вадим Вікторович2002
Магнитооптические исследования нецентроантисимметричных антиферромагнетиков Код дисциплины диссертации: 01.04.11Бибик Александр Владимирович2001
Магнітооптичні дослідження нецентроантисиметричних антиферомагнетиків Код дисциплины диссертации: 01.04.11Бібік Олександр Володимирович2001
Магнітостатичні поля в осердях із пластин анізотропної електротехнічної сталі Код дисциплины диссертации: 01.04.11Гайдук Сергій Павлович2001
Локальные ЯМР характеристики ионов Fe3+ и анизотропные магнитные свойства гексаферритов М типа Код дисциплины диссертации: 01.04.11Кунцевич Станислав Петрович2001
Особенности отражения света от магнитоупорядоченной среды Код дисциплины диссертации: 01.04.11Любчанский Максим Игоревич2001
РОЛЬ ПОДОВЖНІХ КОЛИВАНЬ НАМАГНІЧЕНОСТІ В ДИНАМІЦІ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ Код дисциплины диссертации: 01.04.11Непочатих Юрій Ілліч2001

[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины