Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Гелиофизика и физика Солнечной системы


Властивості стратосферного аерозолю у полярних областях Юпітера за даними фотополяриметричних спостережень. Код дисциплины диссертации: 01.03.03Шалигіна Оксана Сергіївна2009
Аерозольна складова атмосфери Урана за даними комбінаційного розсіяння. Код дисциплины диссертации: 01.03.03Костогриз Надія Михайлівна2008
Обернені задачі переносу випромінювання та діагностика атмосфери Сонця. Код дисциплины диссертации: 01.03.03Стоділка Мирослав Іванович2008
Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями. Код дисциплины диссертации: 01.03.03Тарануха Юрій Григорович2008
Оптические свойства поверхностей астероидов, кентавров и тел пояса Койпера Код дисциплины диссертации: 01.03.03Бельская Ирина Николаевна2007
Оптичні властивості поверхонь астероїдів, кентаврів та тіл поясу Койпера Код дисциплины диссертации: 01.03.03Бельська Ірина Миколаївна2007
Властивості розсіяного випромінювання малих тіл Сонячної системи Код дисциплины диссертации: 01.03.03Розенбуш Віра Калениківна2007
Структура, динаміка та еволюція дрібномасштабних магнітних елементів у фотосфері Сонця. Код дисциплины диссертации: 01.03.03Шемінова Валентина Андріївна2007
Періоди обертання і подвійність обраних астероїдів Код дисциплины диссертации: 01.03.03Гафтонюк Нінель Михайлівна2006
Моделювання розсіювання світла планетними реголітами Код дисциплины диссертации: 01.03.03Гринько Євген Сергійович2006
Фотометрія і кінематика метеорів за телевізійними спостереженнями Код дисциплины диссертации: 01.03.03Козак Павло Миколайович2006
Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні Сонця Код дисциплины диссертации: 01.03.03Криводубський Валерій Никифорович2006
Свойства рассеянного излучения малых тел Солнечной системы Код дисциплины диссертации: 01.03.03Розенбуш Вера Калениковна2006
Периоды вращения и двойственность избранных астероидов Код дисциплины диссертации: 01.03.03Гафтонюк Нинель Михайловна2005
Моделирование рассеяния света планетными реголитами Код дисциплины диссертации: 01.03.03Гринько Евгений Сергеевич2005
Дослідження опозиційних ефектів малих внутрішніх супутників Юпітера на основі наземних фотометричних спостережень Код дисциплины диссертации: 01.03.03Кулик Ірина Віталіївна2005
Трансформація та нелінійна взаємодія та нелінійна взаємодія хвиль в сонячній атмосфері та в космічній плазмі Код дисциплины диссертации: 01.03.03Войцеховська Анна Дмитрівна2004
Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі Код дисциплины диссертации: 01.03.03Круглий Юрій Миколайович2004
Моделирование наблюдательных оптических эффектов в планетных системах звезд Код дисциплины диссертации: 01.03.03Крушевская Виктория Николаевна2004
Моделювання спостережних оптичних ефектів в планетних системах зір Код дисциплины диссертации: 01.03.03Крушевська Вікторія Миколаївна2004
Исследование оппозиционных эффектов малых внутренних спутников Юпитера на основе наземных фотометрических наблюдений Код дисциплины диссертации: 01.03.03Кулик Ирина Витальевна2004
Вариации крупномасштабных магнитных полей на Солнце и в гелиосфере Код дисциплины диссертации: 01.03.03Лейко Ульяна Макаровна2004
Варіації великомасштабних магнітних полів на Сонці та в геліосфері Код дисциплины диссертации: 01.03.03Лейко Уляна Макарівна2004
Варіації великомасштабних магнітних полів на Сонці та в геліосфері Код дисциплины диссертации: 01.03.03Лейко Уляна Макарівнв2004
Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер Код дисциплины диссертации: 01.03.03Міщишина Ірина Гнатівна2004
Спектральные и фотометрические особенности избранных комет Код дисциплины диссертации: 01.03.03Розенбуш Вера Калениковна2004
Спектральні та фотометричні особливості вибраних комет Код дисциплины диссертации: 01.03.03Розенбуш Віра Калениківна2004
Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання Код дисциплины диссертации: 01.03.03Тунгалаг Намхай2004
Стан низькотемпературних шарів в сонячних петлях Код дисциплины диссертации: 01.03.03Чорногор Світлана Миколаївна2004
Фізична модель локальних центрів активності кометних ядер Код дисциплины диссертации: 01.03.03Іванова Олександра Вікторівна2004

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины