Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Вычислительная математика


Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) Код дисциплины диссертации: 01.01.07Гуменюк Поліна Олександрівна2009
Чисельне розв'язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини методом інтегральних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.07Даців Галина Павлівна2009
Оцінки інформаційних витрат при розв'язуванні некоректних задач Код дисциплины диссертации: 01.01.07Семенова Євгенія Вікторівна2009
Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, асимптотично точні на поліномах Код дисциплины диссертации: 01.01.07Малишева Тетяна Миколаївна2008
Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою функціональних поліномів та інтегральних ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.07Михальчук Богдан Ростиславович2008
Методи лінеаризації для нелінійних матричних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.07Недашковська Анастасія Миколаївна2008
Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.07Гнатів Любомир Богданович2007
Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.07Кутнів Мирослав Володимирович2007
Оцінки точності різницевих схем з урахуванням початково-крайового ефекту Код дисциплины диссертации: 01.01.07Демків Любомир Ігорович2006
Точність наближених методів розв'язування абстрактної задачі Коші Код дисциплины диссертации: 01.01.07Рябічев В'ячеслав Львович2006
Чисельне розв'язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач Код дисциплины диссертации: 01.01.07Хапко Роман Степанович2005
Оптимальные схемы дискретизации операторных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.07Солодкий Сергей Григорьевич2003
Оптимальні схеми дискретизації операторних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.07Солодкий Сергій Григорович2003
Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків Код дисциплины диссертации: 01.01.07Ярошко Світлана Михайлівна2003
Прямі методи розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з ламбда- матрицями Код дисциплины диссертации: 01.01.07Босікова Інна Іванівна2002
Смешанный метод конечных элементов в задачах на собственные значения пологих оболочек Код дисциплины диссертации: 01.01.07Вербицкий Виктор Васильевич2002
Змішаний метод скінченних елементів у задачах на власні значення пологих оболонок Код дисциплины диссертации: 01.01.07Вербіцький Віктор Васильович2002
Некласична теорія мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та її застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.07Грипинська Надія Василівна2002
Розвиток модифікованого методу послідовних наближень знаходження характеристичних чисел цілком неперервних операторів та операторних пучків Код дисциплины диссертации: 01.01.07Ярошко Світлана Маихайлівна2002
Модифіковані методи типу Гаусса-Ньютона розв'язування систем нелінійних рівнянь в сенсі найменших квадратів Код дисциплины диссертации: 01.01.07Чипурко Андрій Іванович2001
FD- метод розв'язування абстрактних гіперболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.07Василик Віталій Богданович2000
Чисельне моделювання поводження гнучких зсувних оболонок з деформівною нормаллю Код дисциплины диссертации: 01.01.07Іванова Наталія Володимирівна2000
Різницеві схеми на неортогональних шаблонах для рівняння гіперболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.07Бистрицький Максим Євгенович1999
Різнецеві схеми на неортогональних шаблонах для рівняння гіперболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.07Бистрицький Максим Євгенович1999
Двостороннi методи для розв'язування диференцiальних рiвнянь першого та другого порядкiв iз змiнними операторними коефiцiїнтами Код дисциплины диссертации: 01.01.07Кравець Iрина Теодорiвна1999
Точність дискретних аналогів спектральних задач для деяких еліптичних операторів Код дисциплины диссертации: 01.01.07Майко Наталія Валентинівна1999
Чисельна реалізація методу ЛІДР (методу зведення до системи лінійних інтегро-диференціальних рівнянь) для рівняння Пуассона Код дисциплины диссертации: 01.01.07Пашковська Олена Рудольфівна1999
Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами Код дисциплины диссертации: 01.01.07Петрович Роман Йосипович1999
Агрегативно-iтеративнi алгоритми для лiнiйних рiвнянь з обмеженими операторами. Код дисциплины диссертации: 01.01.07Петрович Роман Йосипович1999
FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності Код дисциплины диссертации: 01.01.07Уханьов Олег Леонідович1999

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины