Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Алгебра и теория чисел


Ультрафільтри та топології на групах Код дисциплины диссертации: 01.01.06Зеленюк Євген Григорович2001
Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості Код дисциплины диссертации: 01.01.06Зеліско Галина Володимирівна2001
Групи з нормальними неметациклічними підгрупами Код дисциплины диссертации: 01.01.06Коваленко Володимир Іванович2001
Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп Код дисциплины диссертации: 01.01.06Лукашова Тетяна Дмитрівна2001
Гратки напередрадикалів та класифікація кілець Код дисциплины диссертации: 01.01.06Матурін Юрій Петрович2001
Гратки напередрадикалів та класифікація кілець Код дисциплины диссертации: 01.01.06Матурін Юрій Петровтч2001
Генеза та функцiонування числової символiки у поезiї ХХ столiття Код дисциплины диссертации: 01.01.06Мних Людмила Миколаївна2001
Амальгамовані об'єднання граток і гратки нормальних дільників у вінцевих добутках Код дисциплины диссертации: 01.01.06Одрібець Сергій Петрович2001
Амальгамовані об'єднання ґраток і ґратки нормальних дільників у вінцевих добутках Код дисциплины диссертации: 01.01.06Одрібець Сергій Петрович2001
Мiнiмальнi системи твiрних скiнченних гiпероктаедральних, мономiальних, метасиметричних та автоматних груп пiдстановок Код дисциплины диссертации: 01.01.06Сікора Віра Степанівна2001
Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування в теорії лінійних груп Код дисциплины диссертации: 01.01.06Тилищак Олександр Андрійович2001
Групи, близькi до нерозкладних, i пов'язанi з ними задачi теорiї кiлець. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Артемович Орест Дем'янович2000
Группы, близкие к неразложимым, и связанные с ними задачи теории колец Код дисциплины диссертации: 01.01.06Артемович Орест Демьянович2000
Класифікаційні задачі в теорії модулярних зображень груп Код дисциплины диссертации: 01.01.06Бондаренко Віталій Михайлович2000
Структура нескінченновимірних лінійних груп та модулів над груповими кільцями. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Дашкова Ольга Юріївна2000
Ультрафильтры и топологии на группах Код дисциплины диссертации: 01.01.06Зеленюк Евгений Григорьевич2000
Скінченні групи з метациклічними підгрупами непримарного індексу Код дисциплины диссертации: 01.01.06Зузук Любов Іванівна2000
Бінарні та n-арні ізотопи груп: Основні алгебраїчні поняття та кількісні характеристики Код дисциплины диссертации: 01.01.06Кирнасовський Олег Юхимович2000
Супералгебри Ляйбниця та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.06Кушніревич Віталій Аркадійович2000
Сполуки напівгруп Код дисциплины диссертации: 01.01.06Кізіменко Олександр Михайлович2000
Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев Код дисциплины диссертации: 01.01.06Лавренюк Ярослав Васильович2000
Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор Код дисциплины диссертации: 01.01.06Любашенко Володимир Васильович2000
Зображення градуйованих алгебр Лі та їх узагальнень Код дисциплины диссертации: 01.01.06Мазорчук Володимир Степанович2000
Групи з невеликими комутантами Код дисциплины диссертации: 01.01.06Мазурок Олексій Олегович2000
Інволютивні алгебри, їх зображення та застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.06Попович Станіслав Валерійович2000
Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп Код дисциплины диссертации: 01.01.06Семко Микола Миколайович2000
Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок Код дисциплины диссертации: 01.01.06Сікора ВІра Степанівна2000
Напівгрупи та майжекільця перетворень Код дисциплины диссертации: 01.01.06Усенко Віталій Михайлович2000
Нільпотентні піднапівгрупи напівгруп перетворень Код дисциплины диссертации: 01.01.06Шафранова Ганна Миколаївна2000
Про зображення оснащених частково впорядкованих множин Код дисциплины диссертации: 01.01.06Забарило Олексій Віталійович1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины