Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Геометрия и топология


Топологічні властивості замкнених 1-форм на поверхнях. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Будницька Надія Володимирівна2009
Топологічна спряженість відображень. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Будницька Тетяна Володимирівна2009
Перетворення Грасманіанів Код дисциплины диссертации: 01.01.04Панков Марк Олександрович2009
M-функції на некомпактних поверхнях. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Міщенко Катерина Ігорівна2008
Геометрія підмноговидів в нільпотентних групах Лі і групах Лі з біінваріантною метрикою Код дисциплины диссертации: 01.01.04Петров Євген В'ячеславович2008
Інваріанти вузлів і поверхні в 3-вимірному просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.04Плахта Леонід Петрович2008
1. Нескінченновимірні простори і відображення в категорній топології. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Радул Тарас Миколайович2008
Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Юрчук Ірина Аркадіївна2008
Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклідовому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.04Гончарова Ольга Олександрівна2007
Геометрія багатовимірних підмноговидів однорідних ріманових просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.04Масальцев Леонід Олександрович2007
Псевдосферические и линейчатые подмногообразия в евклидовом пространстве Код дисциплины диссертации: 01.01.04Гончарова Ольга Александровна2006
Поглинаючі системи в гіперпросторах, пов'язані з виміром Гаусдорфа Код дисциплины диссертации: 01.01.04Мазуренко Наталія Іванівна2006
Геометрия многомерных подмногообразий однородных римановых пространств Код дисциплины диссертации: 01.01.04Масальцев Леонид Александрович2006
Выпуклые гиперповерхности в римановых пространствах неположительной кривизны Код дисциплины диссертации: 01.01.04Власенко Дмитрий Иванович2005
Опуклі гіперповерхні в ріманових просторах недодатної кривини Код дисциплины диссертации: 01.01.04Власенко Дмитро Іванович2005
Грасманів образ комплексних підмноговидів Код дисциплины диссертации: 01.01.04Лейбіна Ольга Володимирівна2005
Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах Код дисциплины диссертации: 01.01.04Пришляк Олександр Олегович2005
Частичные отображения, сети и распределения в евклидовом пространстве Код дисциплины диссертации: 01.01.04Матиева Гулбадан2004
Метод редукции: инвариантные поляризации и БИ-пуассоновы структуры на пространствах инвариантных функций Код дисциплины диссертации: 01.01.04Микитюк Игорь Владимирович2004
Чотиривимірні граф-многовиди Код дисциплины диссертации: 01.01.04Мозгова Олександра Олексіївна2003
Четырехмерные граф-многообразия Код дисциплины диссертации: 01.01.04Мозговая Александра Алексеевна2003
Сильна універсальність та її застосування до топологічної класифікації опуклих множин у лінійних топологічних просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.04Банах Тарас Онуфрійович2001
Гiпершарування з обмеженнями на кривину. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Болотов Дмитро Валерiйович2001
Динамічні системи Морса-Смейла з дискретним часом на поверхнях Код дисциплины диссертации: 01.01.04Власенко Ігор Юрійович2001
Гиперслоения с ограничениями на кривизну Код дисциплины диссертации: 01.01.04Болотов Дмитрий Валерьевич2000
Параболічні та сідлові шарування та розподілення на тривимірних многовидах. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Круглов Володимир Володимирович2000
Морсівські відображення поверхонь Код дисциплины диссертации: 01.01.04Максименко Сергій Іванович2000
Визначення пiдмноговидiв за заданим грасмановим образом Код дисциплины диссертации: 01.01.04Горькавий Василь Олексiйович1999
Теория кривизны грассманова образа подмногообразия в евклидовом и римановом пространстве Код дисциплины диссертации: 01.01.04Савельев Валерий Михайлович1999
Теорiя кривини грассманового образу пiдмноговидiв в евклiдовому i рiмановому просторi Код дисциплины диссертации: 01.01.04Савєльєв Валерiй Михайлович1999

[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины