Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математическая физика


Усереднені моделі структурованих рідин Код дисциплины диссертации: 01.01.03Бережний Максим Анатолійович2009
Симетрійні властивості та точні розв'язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.03Блажко Людмила Миколаївна2009
Умовні симетрії та точні розв'язки систем типу реакції-дифузії зі степеневими коефіцієнтами дифузії Код дисциплины диссертации: 01.01.03Плюхін Олексій Геннадійович2009
Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Тертичний Максим Володимирович2009
Метод задачі Рімана-Гільберта в теорії обернених задач та інтегровних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Шепельський Дмитро Георгійович2009
Основні серії представлень некомпактних квантових груп Код дисциплины диссертации: 01.01.03Берштейн Ольга Олександрівна2008
Групова класифікація та некласичні симетрії рівнянь реакції-дифузії Код дисциплины диссертации: 01.01.03Ванєєва Олена Олександрівна2008
Обернена задача розсіяння для неермітових систем диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Зубкова Олена Іванівна2008
Асимптотична динаміка термопружної пластинки Кармана в потоці газу. Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рижкова Ірина Анатоліївна2008
Асимптотична поведінка розв'язків задач термопружності пластин у постановці Міндліна Код дисциплины диссертации: 01.01.03Фастовська Тамара Борисівна2008
Асимптотичні властивості спектра випадкових розріджених матриць Код дисциплины диссертации: 01.01.03Венгеровський Валентин Валентинович2007
Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних моделей статистичної механіки Код дисциплины диссертации: 01.01.03ШТИК Вячеслав Олександрович2007
Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних моделей статистичної механіки Код дисциплины диссертации: 01.01.03Штик В'ячеслав Олександрович2007
Симетрія і точні розв'язки нелінійних рівнянь дифузії Код дисциплины диссертации: 01.01.03Баранник Тетяна Анатоліївна2006
Асимптотические свойства спектра случайных разреженных матриц Код дисциплины диссертации: 01.01.03Венгеровский Валентин Валентинович2006
Парасуперсиметрія та тензор-біспінорні рівняння для частинок з вищими напівцілими спінами Код дисциплины диссертации: 01.01.03Галкін Олександр Володимирович2006
Метод кластерних розкладів представлення розв'язків рівнянь Боголюбова деяких багаточастинкових динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Губаль Галина Миколаївна2006
Контракції та реалізації алгебр Лі Код дисциплины диссертации: 01.01.03Нестеренко Марина Олександрівна2006
Неврівноважені кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рябуха Тетяна Вікторівна2006
Нерівноважні кластерні розклади в теорії нескінченних динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рябуха Тетяна Вікторівна2006
Асимптотическое поведение решений диссипативной системы уравнений Захарова Код дисциплины диссертации: 01.01.03Щербина Алексей Сергеевич2006
Асимптотична поведінка розв'язків дисипативної системи рівнянь Захарова Код дисциплины диссертации: 01.01.03Щербина Олексій Сергійович2006
Усереднення диференціальних форм на многовидах складної мікроструктури Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рибалко Антоніна Павлівна2005
Усреднение дифференциальных форм на многообразиях сложной микроструктуры Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рыбалко Антонина Павловна2005
Математичні проблеми теорії коливань стратифікованої рідини Код дисциплины диссертации: 01.01.03Цвєтков Денис Олегович2005
Операторный подход к проблеме малых движений вязкоупругих сред Код дисциплины диссертации: 01.01.03Яковлев Алексей Викторович2005
Операторний підхід до проблеми малих рухів в'язкопружних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.01.03Яковлєв Олексій Вікторович2005
Бимодальные приближенные решения уравнения Больцмана Код дисциплины диссертации: 01.01.03Гордевский Вячеслав Дмитриевич2004
Бімодальні наближені розв'язи рівняння Больцмана Код дисциплины диссертации: 01.01.03Гордевський Вячеслав Дмитрович2004
Методи теорії потенціалів у задачах динаміки термопружних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.01.03Думіна Ольга Олександрівна2004

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины