Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математическая физика


Реалізації алгебр Лі невисоких розмірностей та інваріантні системи нелінійних диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Лутфуллін Максим Валерійович2004
Групова класифікація та точні розв'язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.03Магда Олена Вікторівна2004
Качественное поведение решений нелинейных параболических уравнений в тонких двухслойных областях Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рекало Андрей Михайлович2004
Якісна поведінка розв'язків нелінійних параболічних рівнянь у тонких двошарових областях Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рекало Андрій Михайлович2004
Усередненi моделi з пам'яттю Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рибалко Володимир Олександрович2004
Класифікаційні задачі для рівнянь конвекції-дифузії та рівнянь Шрьодінгера Код дисциплины диссертации: 01.01.03Іванова Наталія Миколаївна2004
Симетрійні властивості і точні розв'язки нелінійних галілей-інваріантних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Глєба Аліна Володимирівна2003
Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на Сонці Код дисциплины диссертации: 01.01.03Лозицький Всеволод Григорович2003
Прямі та обернені спектральні задачі для демпфованих механічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Пивоварчик Вячеслав Миколайович2003
Усредненные модели с памятью Код дисциплины диссертации: 01.01.03Рыбалко Владимир Александрович2003
Математические аспекты теории колебаний жидкости в бассейне, частично покрытом льдом Код дисциплины диссертации: 01.01.03Солдатов Максим Александрович2003
Математичні аспекти теорії коливань рідини в басейні, частково вкритому кригою Код дисциплины диссертации: 01.01.03Солдатов Максим Олександрович2003
Математичнi аспекти теорiї коливань рiдини в басейнi, частково вкритому кригою Код дисциплины диссертации: 01.01.03Солдатов Максим Олександрович2003
Нелінійні еволюційні рівняння: галілеївська інваріантність, точні розв'язки та їхнє застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.03Черніга Роман Михайлович2003
Асимптотична поведінка нелокалізованих рішень рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі Код дисциплины диссертации: 01.01.03Андерс Ігор Олександрович2002
Асимптотичний розподіл власних значень деформованих і унітарно інваріантних ансамблів випадкових матриць Код дисциплины диссертации: 01.01.03Васильчук Володимир Юрійович2002
Операторний підхід до проблеми малих рухів частково дисипативних гідросистем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Закора Дмитро Олександрович2002
Решения квазилинейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, имеющие пограничные и внутренние слои Код дисциплины диссертации: 01.01.03Омельченко Олег Евгеньевич2002
Асимптотическое поведение нелокализованных решений уравнений типа Кадомцева-Петвиашвили Код дисциплины диссертации: 01.01.03Андерс Игорь Александрович2001
Асимптотическое распределение собственных значений деформированных и унитарно инвариантных ансамблей случайных матриц Код дисциплины диссертации: 01.01.03Васильчук Владимир Юрьевич2001
Операторный подход к проблеме малых движений частично диссипативных гидросистем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Закора Дмитрий Александрович2001
Оберненi задачi для скiнченнорiзницевих операторiв математичної фiзики та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.03Кудрявцев Михайло Олексiйович2001
Класична та умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Подошвелев Юрій Георгійович2001
Симетрія та відокремлення змінних в багатовимірних рівняннях математичної фізики параболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.03Жалій Олександр Юрійович2000
Обратные задачи для конечноразностных операторов математической физики и их приложения Код дисциплины диссертации: 01.01.03Кудрявцев Михаил Алексеевич2000
Вищі симетрії та парасуперсиметрії еволюційних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Сергєєв Артур Георгійович2000
Розв'язнiсть граничних рiвнянь у змiшаних задачах для системи Максвела. Код дисциплины диссертации: 01.01.03Литова Ганна Юрiївна1999
Разрешимость граничных уравнений в смешанных задачах для системы Максвелла Код дисциплины диссертации: 01.01.03Лытова Анна Юрьевна1999
Пуассоновы однородные пространства групп Пуассона- Ли Код дисциплины диссертации: 01.01.03Каролинский Евгений Александрович1998
Асимптотична поведінка розв'язків для одного класу рівнянь у часткових похідних з запізненням Код дисциплины диссертации: 01.01.03Резуненко Олександр Вячеславович1998

[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины