Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Инвариантные множества и колебательные свойства решений некоторых классов импульсных систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Али Набиль Ахмад1998
Задачі для різнокомпонентних систем дифузії та побудова асимптотики за малим параметром Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бабак Петро Панасович1998
Періодичні та майже періодичні розв'язки деяких класів диференціальних рівнянь з запізненням та їх стійкість Код дисциплины диссертации: 01.01.02Банцур Наталія Романівна1998
Задачі з невідомими границями для гіперболічних рівнянь та систем з двома незалежними змінними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Берегова Галина Іванівна1998
Інтегро- сумарні нерівності та задачі стійкості систем при імпульсних збуреннях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Борисенко Сергій Данилович1998
Розв'язки періодичних і крайових періодичних задач для гіперболічного рівняння другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ботюк Андрій Олександрович1998
Проблеми гладкості і розщеплюваності лінійних розширень динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бурилко Олександр Андрійович1998
Асимптотические свойства правильных решений одного класса полулинейных дифференциальных уравнений второго порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Васильева Наталия Семеновна1998
Алгебраїчні властивості інтегровних гамільтонових систем на функціональних многовидах та супермноговидах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гентош Оксана Євгеніївна1998
Теория Нетера и приближенное решение интегро- дифференциальных уравнений Винера-Хопфа Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дмитриева Марина Валериевна1998
Застосування спеціальних Ateb-функцій при побудові розв'язків крайових задач для деяких нелінійних хвильових рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дрогомирецька Христина Теофілівна1998
Стійкість інваріантних торів імпульсних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дудзяний Сергій Ігорович1998
Метод p-аналітичних функцій в крайових задачах для еліптичних систем диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Клен Ірина Вікторівна1998
Обернені задачі для рівнянь і систем параболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ковальчук Сергій Миколайович1998
Дослідження систем диференціальних рівнянь з випадковими імпульсними та марковськими збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мосейко Анжела Анатоліївна1998
Просторово- часовий аналіз розв'язків деяких нелінійних ланцюжків Код дисциплины диссертации: 01.01.02Нижник Ірина Леонідівна1998
Некоторые задачи теории усердия сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Обаид Фоиад Собхи Али1998
Стійкість розв'язків мішаних задач для гіперболічних рівнянь і систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Оліскевич Маріанна Олександрівна1998
Редукція та точні розв'язки нелінійних комплексних хвильових рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Панчак Олена Антонівна1998
Сингулярні інтегральні рівняння з додатковими умовами і методи їх розв'язання Код дисциплины диссертации: 01.01.02Поліщук Олена Борисівна1998
Асимптотична поведінка та біфуркації розв'язків ланцюгів зв'язаних осциляторів Код дисциплины диссертации: 01.01.02Попович Олександр Васильович1998
Градієнтно- голономний метод дослідження нелінійних еволюційних рівнянь на функціональних многовидах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Притула Микола Миколайович1998
Нетерові крайові задачі для систем диференціальних та різницевих рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Самойленко Володимир Віталійович1998
Приближенное решение бисингулярных интегральных уравнений в обобщенных пространствах Гельдера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Снижко Наталия Викторовна1998
Начально- краевые задачи для квазилинейных вырождающихся параболических уравнений в областях с некомпактной границей Код дисциплины диссертации: 01.01.02Тедеев Анатолий Федорович1998
Некоторые вопросы теории счетных систем и асимптотического интегрирования Код дисциплины диссертации: 01.01.02Эльназаров Аддис Абдумамадович1998
Нові типи систем N-арних інтегральних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Южакова Ганна Олексіївна1998
Властивості розв'язків еліптичних та параболічних систем: сумовність, нерівності Гарнака, поведінка при великих часах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Івасишин Лілія Михайлівна1998
Колебательные свойства решений разностных уравнений и их устойчивость Код дисциплины диссертации: 01.01.02Атейви Али Махмуд Хамад1997
Внутренне- краевая задача с нелокальным смещением для системы управлений половозрастной структуры популяции Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бисчоков Руслан Мусарбиевич1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины