Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Крайові задачі для системи рівнянь, породженої локально градієнтною теорією пружності Код дисциплины диссертации: 01.01.02Говда Юрій Іванович1999
Нелинейная задача Дирихле в областях с угловыми и коническими точками Код дисциплины диссертации: 01.01.02Джафаров Рамзет Мурветович1999
Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Захарін Сергій Феліксович1999
Метод р-аналітичних функцій в крайових задачах для еліптичних систем диференціальних рівнянь. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Клен Ірина Вікторівна1999
Задачи со свободными границами для нелинейных вырождающихся уравнений и систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Краснощек Николай Валерьевич1999
Усреднение вырождающихся нелинейных задач в перфорированных областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ларин Дмитрий Викторович1999
Усереднення вироджених нелінійних задач в перфорованих областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ларін Дмитро Вікторович1999
Задача Соболева для еліптичних і параболічних рівнянь і систем в повних шкалах просторів узагальнених функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лось Валерій Миколайович1999
Запровадження скінченних гібридних інтегральних перетворень. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мороз Володимир Вікторович1999
Усреднение нелинейных граничных задач в областях с тонкими полостями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Наумова Марина Анатольевна1999
Усереднення нелінійних крайових задач в областях з тонкими порожнинами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Наумова Марина Анатоліївна1999
Застосування групового аналізу при розв'язанні нелінійних еволюційних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Нетьосова Олександра Михайлівна1999
Математичне моделювання ходи людини та задачі оптимізації конструкцій протезів стегна Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ніщенко Наталія Іванівна1999
Запровадження гібридних інтегральних перетворень (Фур"є, Лежандра, Бесселя) Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пилипюк Тетяна Михайлівна1999
Деякі топологічні властивості динамічних систем Понтрягіна Код дисциплины диссертации: 01.01.02Полулях Євген Олександрович1999
Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегровних гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень Код дисциплины диссертации: 01.01.02Прикарпатський Ярема Анатолійович1999
Апроксимація диференціально- різницевих рівнянь звичайними диференціальними рівняннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Піддубна Лариса Андріївна1999
Апроксимація диференіально-різницевих рівнянь звичайними диференціаними рівняннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Піддубна Лариса Андріївна1999
Наближене розв'язання бісингулярних інтегральних рівнянь в узагальнених просторах Гельдера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сніжко Наталія Вікторовна1999
Індукований узагальненим відокремленням змінних операційний метод розв'язання деяких крайових задач для систем рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сохан Петро Львович1999
Задачі без початкових умов для нелінійних параболічних рівнянь та систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сікорський Володимир Михайлович1999
Асимптотичні розвинення для власних значень та власних функцій крайових задач з швидко змінними коефіцієнтами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Теплінський Олексій Юрійович1999
Метод усереднення в крайових задачах для диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом Код дисциплины диссертации: 01.01.02Філіпчук Микола Петрович1999
Розв'язки двохточкових і крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Цинайко Петро Васильович1999
Умовна інваріантність і редукція нелинийніх діференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Цифра Іван Михайлович1999
Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений n-го порядка с нелинейностями типа Эмдена-Фаулера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шебанина Елена Вячеславовна1999
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена-Фаулера. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шебаніна Олена В'ячеславівна1999
Эволюция свободных поверхностей, связанных с носителями решений вырождающихся параболических уравнений произвольного порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Щелков Андрей Георгиевич1999
Еволюція вільних поверхней, зв’язаних з розв’язками квазілінійних параболічних рівнянь довільного порядку, що вироджуються Код дисциплины диссертации: 01.01.02Щелков Андрій Георгійович1999
Сингулярные дифференциально- операторные системы уравнений первого порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Абу Эль-Шаур Муса Джабер1998

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины