Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Задачі для псевдопараболічних систем та варіаційних нерівностей в необмежених областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Доманська Галина Петрівна2001
Асимптотичні розв'язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Каплун Юлія Іванівна2001
Асимптотичні методи розв'язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мельник Тарас Анатолійович2001
Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Остапенко Олена Валентинівна2001
Полная управляемость некоторых классов треугольных систем, неприводимых к каноническому виду Код дисциплины диссертации: 01.01.02Павличков Святослав Сергеевич2001
Якісний аналіз стохастичних диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Перегуда Олег Володимирович2001
Усереднення багатоточкових задач для нелінійних коливних систем з повільно змінними частотами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Петришин Ярослав Романович2001
Топологічні характеристики загальних нелінійних параболічних задач Код дисциплины диссертации: 01.01.02Романенко Ігор Борисович2001
Періодичні розв'язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) Код дисциплины диссертации: 01.01.02Собчук Валентин Володимирович2001
Многоэлементная задача Карлемана и ее применение к дифференциальным уравнениям Код дисциплины диссертации: 01.01.02Хачатуров Сергей Юрьевич2001
Багатоелементна задача Карлемана та її застосування до диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Хачатуров Сергій Юрійович2001
Обмежені розв'язки диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Чайковський Андрій Володимирович2001
Асимптотика розв'язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Балога Світлана Іванівна2000
Багатоточкові задачі для диференціальних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Василишин Павло Богданович2000
Дослідження властивостей розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійно перетвореним аргументом Код дисциплины диссертации: 01.01.02Денисенко Наталя Леонідівна2000
Нелінійна задача Діріхле в областях з кутовими та конічними точками. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Джафаров Рамзет Мурветович2000
Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дронь Віталій Сільвестрович2000
Сингулярні жмутки операторів Кронекеровського типу в теорії диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кабалянц Петро Степанович2000
Існування та апроксимації глобальних атракторів нелінійних еволюційних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Капустян Олексій Володимирович2000
Дослідження інваріантних підмноговидів та їх збурень для скінченновимірних редукцій цілком інтегровних гамільтонових систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Копич Мирослава Іванівна2000
Задача Коші для лінійних і квазілінійних параболічних систем з виродженням Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мединський Ігор Павлович2000
Чисельно-аналітичний метод дослідження зліченноточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Недокіс Володимир Адамович2000
Багатопараметричні коефіцієнтні обернені задачі для рівнянь параболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пабирівська Неля Віталіївна2000
Задача Коші для 2b-параболічних систем зі зростаючими коефіцієнтами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пасічник Галина Савеліївна2000
Асимптотична поведінка та стійкість розв'язків деяких класів кусково- лінійних різницевих рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Попович Світлана Ігорівна2000
Дослідження структури множини неперервних розв'язків систем різницевих рівнянь з неперервним аргументом. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сивак Олена Андріївна2000
Методи побудови функцій керованості та позиційних керувань Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скорик Василь Олександрович2000
Задачи со свободными границами для эллиптических и параболических уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бородин Михаил Алексеевич1999
Бородін М. О. Задачі з вільними границями для еліптичних та параболічних рівнянь. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бородін Михайло Олексійович1999
Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Верьовкіна Ганна Володимирівна1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины