Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Інтерполяційні властивості розв'язків збурених лінійних параболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лопушанський Андрій Олегович2003
Дискретно-неперервні крайові задачі для узагальнених квазідиференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мазуренко Віктор Володимирович2003
Задачі Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мартинюк Ольга Василівна2003
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мартинюк Ольга Василівна2003
Власні значення варіаційних еліптичних задач в перфорованих областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Намлєєва Юлія Валеріївна2003
Краевые задачи для смешанных псевдо-параболо-гиперболических уравнений четвертого порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пирматов Абдыманап Зияйдинович2003
Операційний метод розв'язування багатоточкової за часом задачі та задачі Коші для полілінійної системи рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Плешівський Ярослав Миколайович2003
Новий підхід до дослідження інтегральних та диференціальних рівнянь з обмеженнями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Самойленко Тетяна Анатоліївна2003
Відображання нелінійних керованих систем на лінійні Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скляр Катерина Валеріївна2003
Відображення нелінійних керованих систем на лінійні. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скляр Катерина Валеріївна2003
Знакозмінні функції Ляпунова в теорії диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Степаненко Наталія Вікторівна2003
Дослідження систем Лотки-Вольтерри з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Струк Оксана Олегівна2003
Применение метода дополнительного аргумента к обратным задачам для дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сулайманов Бактыбек Эржигитович2003
Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шовкопляс Тетяна Володимирівна2003
Асимптотичне інтегрування лінійних диференціальних рівнянь першого порядку з виродженням та особливою точкою в комплексному банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Єлішевич Михайло Аркадійович2003
Развитие второго метода Ляпунова в теории устойчивости дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Анашкин Олег Васильевич2002
Разрешимость граничных задач для дифференциальных уравнений главного типа высокого порядка в круге Код дисциплины диссертации: 01.01.02Буряченко Екатерина Александровна2002
Эллиптические и параболические краевые задачи с производной по времени в граничном условии в плоском угле и их приложение к задачам со свободными границами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Васильева Наталья Владимировна2002
Еліптичні і параболічні крайові задачі з похідною за часом в крайовій умові в плоскому куті та їх застосування в задачах з вільними межами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Васильєва Наталія Володимирівна2002
Дослідження поведінки розв'язків нелінійних систем диференціальних рівнянь в околі їх інваріантних тороїдальних многовидів Код дисциплины диссертации: 01.01.02Давиденко Андрій Анатолійович2002
Интертекстуальность прозы В.Пелевина Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дитковская Илона Юрьевна2002
Обмеженість розв'язків лінійних різницевих рівнянь у банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лагода Оксана Андріївна2002
Собственные значения вариационных эллиптических задач в перфорированных областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Намлеева Юлия Валериевна2002
Повна керованість деяких класів трикутних систем, які не зводяться до канонічного вигляду Код дисциплины диссертации: 01.01.02Павличков Святослав Сергійович2002
Крайові задачі для еліптичних рівнянь другого порядку в областях з ребрами на межі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Плеша Михайло Іванович2002
Задачі для еволюційних рівнянь та систем високого порядку з виродженням Код дисциплины диссертации: 01.01.02Процах Наталія Петрівна2002
Отображение нелинейных управляемых систем на линейные Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скляр Екатерина Валериевна2002
Коливання імпульсних багаточастотних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сопронюк Тетяна Миколаївна2002
Якісний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Станжицький Олександр Миколайович2002
Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бугрій Олег Миколайович2001

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины