Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Розвиток другого методу Ляпунова в теорії стійкості диференціальних і функціонально-диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Анашкін Олег Васильович2004
Разрешимость краевых задач для одного класса уравнений смешанно-составного типа Код дисциплины диссертации: 01.01.02Базаров Арслан Довранович2004
Властивості розв'язків 2b-параболічних систем, визначених у необмежених за часовою змінною областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Балабушенко Тоня Михайлівна2004
Деякi задачi для параболiчного рiвняння на рiма-новому многовидi Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бернацька Юлiя Миколаївна2004
Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бернацька Юлія Миколаївна2004
Обмежені на всій осі розв'язки систем звичайних диференціальних рівнянь зі збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бойчук Андрій Олександрович2004
Диференціально-символьний метод розв'язування задачі Коші та двоточкової задачі для систем рівнянь із частинними похідними другого порядку за часом Код дисциплины диссертации: 01.01.02Воробець Марія Богданівна2004
Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних нелінійних диференціальних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Вітриченко Ігор Євгенович2004
Властивості розв'язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів у банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Городній Михайло Федорович2004
Метод структурного сращивания решения модельного уравнения Лайтхилла первого порядка с регулярной особой точкой Код дисциплины диссертации: 01.01.02Жээнтаева Жумагул Кенешовна2004
Методи дослідження крайових задач для імпульсних систем диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Захарійченко Юрій Олексійович2004
Краевые задачи для некоторого класса эллиптических уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ирицян Ваграм Акопович2004
Нетеровы краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с регулярным и сингулярным возмущениями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Каранджулов Людмил Иванов2004
Нетерові крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь з регулярним і сингулярним збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Каранджулов Людмил Іванов2004
Топологічна динаміка: мінімальність, ентропія та хаос Код дисциплины диссертации: 01.01.02Коляда Сергій Федорович2004
Про асимптотичні розвинення розв'язків сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кондакова Світлана Віталіївна2004
Математичні моделі теорії сильно неоднорідних середовищ Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лавренюк Анатолій Сергійович2004
Условия подчиненности для систем минимальных и максимальных дифференциальных операторов в пространствах Lp(омега) Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лиманский Дмитрий Владимирович2004
Умови підпорядкованості для систем мінімальних та максимальних диференціальних операторів у просторах Lp(омега) Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лиманський Дмитро Володимирович2004
Інваріантні тори зліченних систем різицевих рівнянь, що містять відхилення дискретного аргументу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Марчук Наталія Анатоліївна2004
Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Махней Олександр Володимирович2004
Устойчивость многопериодических решений систем D- уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мухамбетова Амина Акзатовна2004
Стійкість та асимптотична поведінка розв'язків системи нелінійних різницевих рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Панчук Анастасія Анатоліївна2004
Решение задачи Трикоми для уравнений смешанного типа методом преобразований меллина Код дисциплины диссертации: 01.01.02Роговой Александр Викторович2004
Краевые задачи и вопросы кратной полноты некоторых классов дифференциальных операторных пучков Код дисциплины диссертации: 01.01.02Саргсян Гагик Артаваздович2004
Исследование многомерных неклассических задач со свободными границами в весовых пространствах Гельдера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сарсекеева Айгуль Сапаргалиевна2004
Методы исследования краевых задач для линейных уравнений математической физики с экстремальным граничным условием Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сиваш Светлана Борисовна2004
Обернені задачі для параболічних рівнянь з нелокальними та інтегральними умовами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Симовоник Ірина Борисівна2004
Негладкі відображення керованих систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сморцова Тетяна Іванівна2004
Операторный подход к задачам сопряжения Код дисциплины диссертации: 01.01.02Старков Павел Александрович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины