Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Рівномірне наближення розв'язків нелінійних задач в перфорованих областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Журавська Ганна Вікторівна2005
Методи дослідження інтегральних рівнянь з додатковими умовами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ковтун Оксана Іванівна2005
Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором диференціювання нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Колісник Руслана Степанівна2005
Достаточные условия управляемости систем при неопределенности Код дисциплины диссертации: 01.01.02Комлева Татьяна Александровна2005
Достатні умови керованості систем при невизначеності Код дисциплины диссертации: 01.01.02Комлєва Тетяна Олександрівна2005
Асимптотичне розв'язання задачі Коші для вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кочерга Ольга Іванівна2005
Синхронізація та стійкість розв'язків систем зв'язаних відображень Код дисциплины диссертации: 01.01.02Омельченко Ірина Василівна2005
Импульсные дифференциальные уравнения с многозначной и разрывной правой частью Код дисциплины диссертации: 01.01.02Плотникова Наталия Викторовна2005
Імпульсні диференціальні рівняння з многозначною та розривною правою частиною Код дисциплины диссертации: 01.01.02Плотнікова Наталія Вікторівна2005
Дослідження нелінійних сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних рівнянь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Позур Сергій Володимирович2005
Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ронто Андрій Миколайович2005
Напівінваріантні многовиди та періодичні розв'язки вироджених різницевих рівнянь у банахових просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Семенишина Ірина Віталіївна2005
Методи дослідження крайових задач для лінійних рівнянь математичної фізики з екстремальною граничною умовою Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сиваш Світлана Борисівна2005
Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Симотюк Михайло Михайлович2005
Локальна поведінка розв'язків квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скрипник Ігор Ігорович2005
Локальное поведение решений квазилинейных эллиптических и параболических уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скрыпник Игорь Игоревич2005
Квазилинейные эволюционные уравнения в неограниченных нецилиндрических областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Слепцова Ирина Петровна2005
Квазілінійні еволюційні рівняння в необмежених нециліндричних областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Слєпцова Ірина Петрівна2005
Розв'язність та якісні властивості розв'язків рівнянь тонких капілярних плівок з нелінійною дифузією, конвекцією та абсорбцією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Таранець Роман Михайлович2005
Двовимірні динамічні системи з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Урманчев Віктор Інокентійович2005
Методи дослідження диференціальних рівнянь із запізненням та обмеженнями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ферук Віктор Анатолійович2005
Застосування методу потенціалів до розв'язання параболічних задач спряження Код дисциплины диссертации: 01.01.02Цаповська Жаннета Ярославівна2005
Імпульсні крайові задачі для систем з переключеннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Чуйко Олексій Сергійович2005
Асимптотическое поведение решений полуявных дифференциальных систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шарай Наталия Викторовна2005
Асимптотичне поводження розв'язків напів'явних диференціальних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шарай Наталія Вікторівна2005
Асимптотические представления решений дифференциальных уравнений n-го порядка с экспоненциальной нелинейностью Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шинкаренко Владимир Николаевич2005
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь п-го порядку з експоненціальною нелінійністю Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шинкаренко Володимир Миколайович2005
Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ільків Володимир Степанович2005
Ліївська та умовна симетрії деяких нелінійних еволюційних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ічанська Наталія Василівна2005
Метод сингулярных возмущений для решения системы дифференциальных уравнений и интегральных уравнений Вольтерра третьего рода Код дисциплины диссертации: 01.01.02Алыбаев Анарбек Масалбекович2004

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины