Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Асимптотичні властивості розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бельський Денис Валерійович2006
Векторні поля і функції Ляпунова на поверхнях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кадубовський Олександр Анатолійович2006
Метод спряження аналітичних функцій в теорії інтегро-диференціальних рівнянь з майже різницевими ядрами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Керекеша Денис Петрович2006
Диференціально-символьний метод розв'язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Когут Ігор Васильович2006
Асимптотическое поведение решений некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной неизвестной функции Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кузина Юлия Васильевна2006
Асимптотичне поводження розв'язків деяких звичайних диференціальних рівнянь, не роз'язних відносно похідної невідомої функції Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кузіна Юлія Василівна2006
Одновимірні та багатовимірні інтегральні нерівності для неперервних і розривних функцій та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.02Массалітіна Євгенія Вікторівна2006
Зліченноточкові крайові задачі для диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей Код дисциплины диссертации: 01.01.02Недокіс Володимир Адамович2006
Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегровних динамічних систем та їх адіабатичних збурень Код дисциплины диссертации: 01.01.02Прикарпатський Ярема Анатолійович2006
Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пукальський Іван Дмитрович2006
Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Семеняка Світлана Олексіївна2006
Локальна поведінка розв'язків квазілінійних та параболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Скрипнік Ігор Ігорович2006
Якісний зв'язок між властивостями розв'язків диференціальних та відповідних різницевих рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ткачук Алла Миколаївна2006
Асимптотичні розв'язки крайових задач Діріхле та Неймана для сингулярно збурених рівнянь параболічного типу з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Хомченко Людмила Василівна2006
Узагальнені крайові задачі для півлінійних параболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Чмир Оксана Юріївна2006
Дослідження розв'язків параметризованих задач з нелінійними крайовими умовами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Щобак Наталія Миколаївна2006
Сингулярные интегральные уравнения и новые классы дискретных систем типа Винера-Хопфа Код дисциплины диссертации: 01.01.02Яковлева Ольга Николаевна2006
О классификации нелинейных систем с ограничениями на управление в окрестности точки покоя Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бархаев Павел Юрьевич2005
Про класифікацію нелінійних систем з обмеженнями на керування в околі точки спокою Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бархаєв Павло Юрійович2005
Асимптотические свойства решений систем дифференциально-функциональных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бельский Денис Валерьевич2005
Асимптотичниі властивості розв'язків систем диференціально-функціональних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бельський Денис Валерійович2005
Інтегрування нелінійних еволюційних систем з нелокальними в'язями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Беркела Юрій Юрійович2005
Параболічне рівняння на рімановім многовиді Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бондаренко Віктор Григорович2005
Параболічне рівняння на рімановому многовиді Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бондеренко Віктор Григорович2005
Топологічна та символьна складність унімодальних відображень Код дисциплины диссертации: 01.01.02Волкова Оксана Юріївна2005
Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гладилина Раиса Ивановна2005
Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості розв'язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гладіліна Раїса Іванівна2005
Задачі для гіперболічних систем першого порядку та ультрапараболічних систем у необмежених областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гузіль Наталія Іванівна2005
Розв'язність початковой задачі для позитивних систем лінійних функціонально-диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дільна Наталія Зіновіївна2005
Розв'язність початкової задачі для позитивних систем лінійних функціонально-диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дільна Наталія Зіновіївна2005

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины