Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Деякі крайові задачі для диференціально- операторних рівнянь з кратним спектром Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бушмакін Віктор Миколайович1997
Задачі з нелокальними крайовими умовами для диференціальних рівнянь із частинними похідними Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гой Тарас Петрович1997
Дослідження якісних властивостей розв"язків параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дрінь Роман Ярославович1997
Асимптотические представления решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.02Евтухов Вячеслав Михайлович1997
Застосування асимптотичних методів до дослідження розв'язків квазіхвильових рівнянь з нелінійним тертям Код дисциплины диссертации: 01.01.02Комашинська Ірина Володимирівна1997
Чисельно- аналітичний метод дослідження крайових задач у критичному випадку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Копистира Сергій Миколайович1997
Чисельно- аналітичні методи дослідження багатоточкових крайових задач Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ронто Андрій Миколайович1997
Асимпотическая оценка пучков решений дифференциальных включений методом усреднения Код дисциплины диссертации: 01.01.02Савченко Владимир Михайлович1997
Побудова асимптотичних формул для розв'язків системи лінійних диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідній Код дисциплины диссертации: 01.01.02Самусенко Петро Федорович1997
Стійкість імпульсних динамічних систем з випадковими збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Свердан Михайло Леонович1997
Дослідження неавтономних диференціальних рівнянь та система Чуа Код дисциплины диссертации: 01.01.02Янчук Сергій Володимирович1997
Дифференциальные уравнения на многообразиях (Редукция и асимптотические решения) Код дисциплины диссертации: 01.01.02Белкина Светлана Рудольфовна1996
Про періодичні розв"язки диференціальних рівнянь гіперболічного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Блащак Наталія Іванівна1996
Исследование качественных свойств решений первой краевой задачи для стационарной системы уравнений Навье-Стокса-Максвелла Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бритов Николай Александрович1996
Некоторые методы и результаты исследований граничных задач для дифференциальных уравнений в частных производных Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бурский Владимир Петрович1996
Деякі задачі для сингулярно збурених систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Волошин Віктор Володимирович1996
Питання регулярності лінійних розширень динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Грод Інна Миколаївна1996
Задача Коші для параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієнтами в просторах узагальнених функцій типу ультрарозподілів Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дрінь Ірина Ігорівна1996
Асимптотичне інтегрування систем лінійних диференціальних рівнянь другого порядку при наявності точок повороту Код дисциплины диссертации: 01.01.02Карпенко Юрій Іванович1996
Решение систем сингулярных интегральных уравнений, сводящихся к факторизации подстановочных матриц - функции третьего порядка Код дисциплины диссертации: 01.01.02Колмакова Людмила Николаевна1996
Исследование устойчивости и оптимизация нелинейных стохастических систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Колодинская Елена Викторовна1996
Задачі Фур'є для параболічних рівнянь та систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Колінько Марія Омелянівна1996
Інваріантні множини стохастичних систем Іто на площині Код дисциплины диссертации: 01.01.02Копась Інна Миколаївна1996
Чисельно- аналітичні методи дослідження розв'язків двоточкових крайових задач з параметрами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Король Ігор Іванович1996
Квазилинейные эллиптические уравнения и нелинейные полугруппы сжатий Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кухарчук Николай Макарович1996
Варіаційно- ітеративні методи розв"язання рівнянь з К- позитивно визначеними і К- симетричними операторами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Малашок Людмила Андріївна1996
Математические вопросы теории колебаний вязкоупругой и релаксирующей жидкостей Код дисциплины диссертации: 01.01.02Орлова Лариса Дмитриевна1996
Колебания жидкости в сосуде, закрытом упругой мембраной, и общие вопросы эволюции гидродинамических систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пашкова Юлия Сергеевна1996
Стабілізація в середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними та пуассонівськими збуреннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Перун Галина Михайлівна1996
Крайові періодичні задачі для гіперболічних інтегро- диференціальних рівнянь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Петрівський Ярослав Борисович1996

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины