Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Дифференциальные уравнения


Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням в областях з вільними межами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Гринців Надія Миколаївна2008
Дослідження множин стійкості та нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Денисенко Олександр Михайлович2008
Задачі для стаціонарних рівнянь та нерівностей зі змінними показниками нелінійності Код дисциплины диссертации: 01.01.02Доманська Олена Вікторівна2008
Глобальні атрактори неавтономних многозначних динамічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Капустян Олексій Володимирович2008
Однозначна розв’язність крайових задач для загальних диференціальних рівнянь в напівалгебраїчних областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кириченко Євгенія Вікторівна2008
Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Конет Іван Михайлович2008
Динамічні властивості синхронного гіроскопа в кардановому підвісі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Коносевич Юлія Борисівна2008
Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Креневич Андрій Павлович2008
Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ленюк Олег Михайлович2008
Задачі для параболічних та еліптичних рівнянь у необмежених областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Медвідь Іван Миколайович2008
Наближений усереднений обмежений синтез для розподілених систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Сукретна Анна Василівна2008
Детермінований хаос у динамічних системах з обмеженим збудженням. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Швець Олександр Юрійович2008
Початкові задачі для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана Код дисциплины диссертации: 01.01.02Івасюк Галина Петрівна2008
Рівняння нескінченних ланцюгів нелінійних осциляторів: задача Коші, періодичні розв'язки, біжучі хвилі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бак Сергій Миколайович2007
Метод инвариантных многообразий в теории параболических и функционально- дифференциальных уравнений и его применения Код дисциплины диссертации: 01.01.02Белан Евгений Петрович2007
Метод інваріантних многовидів в теорії параболічних і функціонально-диференціальних рівнянь та його застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.02Бєлан Євген Петрович2007
Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дрінь Світлана Сергіївна2007
Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W лямбда0- псевдомонотонними відображеннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Касьянов Павло Олегович2007
Скінченновимірні редукції нелінійних динамічних систем типу Кортевега-де Фріза та їх повна інтегровність Код дисциплины диссертации: 01.01.02Меньшикова Ольга Володимирівна2007
Асимптотичні розв'язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Потороча Володимир Володимирович2007
Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.02Рибачук Людмила Віталіївна2007
Основи якісної теорії різницевих рівнянь з неперервним аргументом Код дисциплины диссертации: 01.01.02Романенко Олена Юріївна2007
Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням Код дисциплины диссертации: 01.01.02Салдіна Наталія Володимирівна2007
Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Хома-Могильська Світлана Григорівна2007
Сингулярні інтегральні рівняння та нові класи дискретних систем типу Вінера–Хопфа. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Яковлєва Ольга Миколаївна2007
Задачі типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь парного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ярка Уляна Борисівна2007
Початкові задачи для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана Код дисциплины диссертации: 01.01.02Івасюк Галина Петрівна2007
Задача Стефана для одновимірних гіперболічних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.02Андрусяк Руслан Васильович2006
Режимы с обострением для некоторых классов вырождающихся параболических уравнений в неограниченных областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Афанасьева Наталия Валерьевна2006
Режими з загостренням для деяких класів виродних параболічних рівнянь в необмежених областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Афанасьєва Наталія Валеріївна2006

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины